ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  ხელფასის მაჩვენებლის ცვლილება ეროვნულ ანგარიშებში
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2016-07-08
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ხელფასის მაჩვენებლის ცვლილება ეროვნულ ანგარიშებში
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მიერ მოწოდებული დამატებითი ინფორმაციის შედეგად, ეროვნულ ანგარიშებში განხორციელდა 2016 წლის პირველი კვარტალის შრომის ანაზღურების მაჩვენებლის დაზუსტება. თავდაპირველად გამოქვეყნებული 1 799,6 მლნ. ლარის ნაცვლად, შრომის ანაზღაურების დაზუსტებულმა მაჩვენებელმა 2 329,2 მლნ. ლარი შეადგინა.

ეროვნული ანგარიშების სისტემაში შრომის ანაზღაურების გაანგარიშება ეფუძნება ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ოფიციალურ ინფორმაციას ფაქტიურად გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის შესახებ. ამასთან, 2016 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა გადასახადების რეფორმა, რომლის შედეგადაც ყველა გადასახადის სახაზინო კოდი გაუქმდა და გადასახადებისთვის შეიქმნა ერთიანი სახაზინო კოდი. აღნიშნული რეფორმის შედეგად დაირღვა შესაბამისობა 2015 წლის იანვარ-მარტის და 2016 წლის იანვარ-მარტის საშემოსავლო გადასახადის საკასო მეთოდით გაანგარიშებულ მონაცემებს შორის.

შესაბამისობის აღდგენა მოხერხდა სახაზინო სამსახურთან დამატებითი კონსულტაციების შედეგად, რამაც ასახვა ჰპოვა დაზუსტებულ მაჩვენებელში.

2016 წლის ნოემბერში საქსტატი განახორციელებს ნაერთი ბიუჯეტის გადასახადების გაანგარიშებას დარიცხვის მეთოდით, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ნაერთი ბიუჯეტის კვარტალური მონაცემების ხარისხს ეროვნული ანგარიშების სისტემაში.
 
2018-04-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-მარტი
გადმოწერეთ
2018-04-13
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.