ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ტექნიკური დახმარების მისიამ მუშაობა დაასრულა
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2016-11-11
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ტექნიკური დახმარების მისიამ მუშაობა დაასრულა
24 ოქტომბრიდან 11 ნოემბრის ჩათვლით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტები იმყოფებოდნენ. ტექნიკური დახმარების მისიის ფარგლებში ექსპერტების ვიზიტის მიზანია საქართველოს სტატისტიკურ სისტემაში შემავალი უწყებებისთვის დახმარების გაწევა, საგარეო სექტორის სტატისტიკის წარმოების, გავრცელების გაუმჯობესება და სექტორული ანგარიშების დანერგვის შესაძლებლობების განხილვა.
სავალუტო ფონდის ექსპერტებმა ადგილზე შეისწავლეს საგარეო სექტორის სტატისტიკისა და ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში არსებული მდგომარეობა, მოახდინეს სისტემის შეფასება და მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები. 
სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების საფუძველზე, საქსტატი და საქართველოს ეროვნული ბანკი განახორციელებენ დამატებით სამუშაოებს, რომელიც მიმართული იქნება საქონლით საგარეო ვაჭრობის, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, საგადასახდელო ბალანსის და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის სტატისტიკის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში სექტორული ანგარიშების დანერგვაზე.
 
2018-06-15
სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
გადმოწერეთ
2018-06-13
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.