ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  ტრენინგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2016-12-02
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ტრენინგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმით (SPAERS) გათვალისწინებული ტრენინგი ჩატარდა.
სწავლებას საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტატისტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს თანამშრომლები ესწრებოდნენ. საქსტატის მეთოდოლოგიის და ხარისხის მართვის განყოფილების თანამშრომლებმა მსმენელებს წარუდგინეს ინფორმაცია ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების პროცესების ხარისხის გაუმჯობესების და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზების მიზნით გაწეული საქმიანობის შესახებ.
სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმა (SPAERS) 2016 წელს, FAO-ს აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონული ოფისის მხარდაჭერით შემუშავდა. დოკუმენტი სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს და საქართველოს მთავრობის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა. SPAERS-ის მიზანია ხუთწლიანი პერიოდის (2016-2020 წწ) განმავლობაში სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის დაფარვის არეალისა და ხარისხის გაუმჯობესების სრული და რეალისტური სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. 
სტრატეგია ყოვლისმომცველია და ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის ფაქტობრივად ყველა ასპექტს მოიცავს. დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ყურადღება გარემოსდაცვითი მაჩვენებლების ძირითადი მიმართულებებისა და სოფლის სტატისტიკის განვითარებას ეთმობა.
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით, საქართველო ერთ-ერთი საპილოტე ქვეყანაა, რომელიც სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიულ გეგმას (SPAERS) ამზადებს. 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმა (2016-2020 წწ) იხილეთ ბმულზე:
 
2018-06-15
სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
გადმოწერეთ
2018-06-13
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.