ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საერთაშორისო შედარებების პროგრამა 2017
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-02-07
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საერთაშორისო შედარებების პროგრამა 2017
6-9 თებერვლის განმავლობაში საქსტატში სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო ექსპერტები იმყოფებიან. ექსპერტების ვიზიტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო შედარებების პროგრამის (International Comparison Program, ICP) 2017 წლის რაუნდში მონაწილეობასთან დაკავშირებული სამუშაოების დაგეგმვა.
საერთაშორისო შედარებების პროგრამის მიზანია მასში მონაწილე ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის შედარება ვალუტების მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის (მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი -Purchasing Power Parity) გათვალისწინებით.
საერთაშორისო შედარებების პროგრამა საშუალობას იძლევა მოხდეს სხვადასხვა ქვეყნების კეთილდღეობის დონეების შედარება. საერთაშორისო შედარებების პროგრამის 2017 წლის რაუნდში 200-მდე ქვეყანა მონაწილეობს. პროექტში საქართველოს მონაწილეობა განხორციელდება Eurostat-OECD-ის PPP პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებთან შედარებით, რომელშიც ერთიანდება ევროკავშირისა და OECD-ის როგორც წევრი ასევე კანდიდატი ქვეყნები, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ორგანიზაციისა და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები.
ამჟამად საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით საქსტატში მიმდინარე სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნება პროგრამის შესასრულებელი კომპონენტების ორგანიზაციული საკითხები.
 
2018-07-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივნისი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
2018-07-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივნისი
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.