ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  ფასების ინდექსების ახალი ინდიკატორების გამოქვეყნება და სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსისთვის წონების განახლება
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-02-20
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ფასების ინდექსების ახალი ინდიკატორების გამოქვეყნება და სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსისთვის წონების განახლება
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახალი სტატისტიკური ინდიკატორების - ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის (DPPI) და იმპორტის ფასების ინდექსის (MPI) გამოქვეყნება.
DPPI წარმოადგენს მწარმოებელთა მიერ ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო საქონლის ფასების საშუალო დონის მაჩვენებელს საბაზო პერიოდთან შედარებით. ექსპორტის ფასების ინდექსთან ერთად ქმნის მწარმოებელთა ფასების მთლიან ინდექსს (PPI).
იმპორტის ფასების ინდექსი წარმოადგენს იმპორტირებული სამრეწველო პროდუქციის ფასების საშუალო დონის მაჩვენებელს საბაზო პერიოდთან შედარებით და მისი წონების სტრუქტურა ეფუძნება საგარეო ვაჭრობის ინფორმაციას.
აღნიშნული ახალი ინდექსები გამოქვეყნდება გააუმჯობესებს ფასების ინდექსების კვლევის სიზუსტეს და მომხმარებელს მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას ფასების ინდექსთან დაკავშირებით.
2017 წლის მწარმოებელთა ფასების კვლევებისთვის საწარმოების შერჩევა და წონების გაანგარიშება განხორციელდა წარმოებული პროდუქციის მაჩვენებლების და ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის დაზუსტებული, უახლესი მონაცემების საფუძველზე. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის გაანგარიშებისათვის დაკვირვება ხდება 200-ზე მეტი სახეობის საქონლის ფასებზე 500-ზე მეტ საწარმოში. ინდექსები აგრეგირდება საქმიანობის სახეობათა მიხედვით პროდუქციის სტატისტიკური კლასიფიკაციის შესაბამისად.
ყოველთვიური ინდექსების გამოქვეყნება მოხდება მომდევნო თვის 20 რიცხვში.
 
2018-06-15
სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
გადმოწერეთ
2018-06-13
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.