ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს საწარმოთა ზომების განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია გააცნო
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-03-01
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს საწარმოთა ზომების განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია გააცნო
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით, საწარმოთა ზომის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია შეიმუშავა. უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნული სიახლე დღეს ბიზნესის წარმომადგენლებს გააცნო.
საწარმოთა ზომის განმსაზღვრელი დღემდე მოქმედი მეთოდოლოგია 2002 წელს შემუშავდა და ეყრდნობოდა საწარმოთა ბრუნვისა და დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობის მაჩვენებლებს.
ცვლილების თანახმად, საწარმოთა ზომის განსაზღვრა კვლავ დასაქმებულთა რაოდენობისა და ბრუნვის მაჩვენებლის კრიტერიუმის გამოყენებით განხორციელდა. თუმცა, დასაქმებულთა რაოდენობის დიაპაზონის განსაზღვრისას გამოყენებულ იქნა ევროსტატის მიერ შემოთავაზებული კრიტერიუმები, ხოლო ბრუნვის მაჩვენებლის დიაპაზონის განსაზღვრა განხორციელდა მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის (Purchasing Power Parities) გამოყენებით.
საქართველოში საწარმოთა ზომის განმსაზღვრელი მეთოდოლოგიის დაახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან, ერთ-ერთ რეკომენდაციად არის დაფიქსირებული ევროსტატის სექტორული მიმოხილვის დოკუმენტში. გარდა ამისა, საწარმოთა ზომების ახალი დეფინიციის შემუშავება გათვალისწინებულია მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმითაც.
საერთაშორისო ექსპერტთა რეკომენდაციების თანახმად, საქსტატი ბიზნეს სტატისტიკის მაჩვენებლებს მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში გამოაქვეყნებს როგორც ახალი, ისე დღემდე არსებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით. ამასთან, შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით ეტაპობრივად განხორციელდება წინა პერიოდის მონაცემების გადაანგარიშება.

 
2018-07-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივნისი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
2018-07-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივნისი
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.