ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის ბიუროსამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატსიტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  სამუშაო შეხვედრა გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიასთან
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-09-11
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სამუშაო შეხვედრა გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიასთან
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გოგიტა თოდრაძე გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) გაეროს პროგრამის-Sustainable Energy for All in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia” ფარგლებში სამუშაო შეხვედრას დაესწრნენ. ღონისძიების მთავარი თემაა- „მდგრად ენერგიაზე ხელმისაწვდომობა აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში“.
საქართველოში გაეროს პროექტის მხარდამჭერ და ჩართულ უწყებებს ენერგეტიკის სამინისტრო და სტატისტიკის ეროვნული სამსახური წარმოადგენენ. აღნიშნული პროექტი კი, გაეროს 2030 მდგრადი განვითარების მიზნების განმახორციელებელ მექანიზმის ნაწილია. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდა პროექტში ჩართული 5 ქვეყანა (საქართველო, აზერბაიჯანი, ბელარუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი). შეხვედრის მიზანია ეროვნულ ენერგეტიკულ სტატისტიკაზე მომუშავე ექსპერტების ცნობიერების ამაღლება და მათი ინფორმირებულობა მდგრადი ენერგეტიკული სტატისტიკის საერთაშორისო სტანდარდების შესახებ. ასევე, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება ენერგეტიკული მონაცემების შეგროვებისა და მონიტორინგის მიზნით.
 
2018-09-21
მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრა
დღეს საქსტატის მრჩეველთა საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. საქსტატის მრჩეველთა საბჭო 12 წევრისგან შედგება და მის შემადგენლობაში აკადემიური წრეების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, საჯარო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები
2018-09-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.