ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება სტატისტიკის მდგრადი განვითარებისთვის
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-10-05
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება სტატისტიკის მდგრადი განვითარებისთვის
თბილისში 4 ოქტომბერს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიერ ორგანიზებული სემინარი - „ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება სტატისტიკის მდგრადი განვითარებისთვის“ გაიხსნა. 
სემინარის მიმდინარეობის პერიოდში განხილული იქნება სტატისტიკის სფეროს განვითარების შესაძლებლობები და გამოწვევები. მონაწილე ქვეყნები იმსჯელებენ გლობალური შეფასების რეკომენდაციების შედეგების და ზეგავლენის, გლობალური ამოცანების, მათ შორის მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნულ სტრატეგიებსა და სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამებში ინტეგრირების მიმართულებებზე. ასევე, სემინარზე განიხილება ქვეყნებში არსებული საკანონმდებლო ბაზა, მისი მოდერნიზაციის, რისკების მართვის სისტემატიზაციის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითების ფართო წრე. სემინარი მიზნად ისახავს მონაწილე ქვეყნებში სტატისტიკური სისტემების მდგრადი განვითარების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას. 
ღონისძიებას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელობა დაესწრო. საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერი დაუშვილმა სემინარის მხარდაჭერისა და ორგანიზებისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიას (UNECE) და მე-9 ტრანშის პროექტის დასკვნითი ღონისძიების საქართველოში გამართვას მნიშვნელოვანი უწოდა. მისი განცხადებით, მიმდინარე სემინარი საუკეთესო საშუალებაა ქვეყნებში არსებული პრაქტიკისა და საუკეთესო მაგალითების გასაცნობად. ასევე აღნიშნა, რომ შემაჯამაბელი სემინარი ხელს შეუწყობს პროექტის ძირითადი მიზნების შესრულებას და მონაწილე ქვეყნების სტატისტიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას. 
სამდღიან სემინარს ქართველი სტატისტიკოსების გარდა, სომხეთის, ყირგიზეთის, მოლდოვის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, უკრაინის და უზბეკეთის სტატისტიკის სამსახურების ხელმძღვანელები, თანამშრომლები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტები დაესწრებიან.
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.