ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატში ორკვირიანი სასწავლო კურსი დასრულდა
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-10-06
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატში ორკვირიანი სასწავლო კურსი დასრულდა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში მიმდინარე ორკვირიანი სემინარი ,,სტატისტიკა პრაქტიკაში“ (STAC – Statistics in Action) დასრულდა. სასწავლო კურსი, რომელიც შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა უწყების ახალი თანამშრომლებისთვის იყო გამიზნული. 
კურსი მოიცავდა სტატისტიკური კვლევის ცოდნის გაუმჯობესებას საქსტატის თანამშრომლებს შორის და შედგებოდა როგორც, თეორიული ისე პრაქტიკული ნაწილებისაგან. სწავლების ფარგლებში მონაწილეებმა საქსტატის თანამშორომელთა კმაყოფილების კვლევა ჩაატარეს, რაც გულისხმობდა, მათ მიერ მომზადებული კითხვარების გამოყენებით ინფორმაციის შეგროვებას. შემაჯამებელ შეხვედრაზე მონაწილეებმა კვლევის შედეგების პრეზენტაციასთან ერთად, ერთობლივად შემუშავებული დეტალური ანგარიშიც წარმოადგინეს. დოკუმენტში ცხრილებისა და გრაფიკების სახით დეტალურად იყო აღნიშნული საქსტატის თანამშრომლთა კმაყოფილების სხვადასხვა ასპექტები. სასწავლო კურსის დასრულებისას შეხვედრის მონაწილეებს კურსის წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადეცათ. 
როგორც ცნობილია, მსგავსი კურსი შვედეთის სტატისტიკის ცენტრალურ ბიუროსთან თანამშრომობის პროექტის ფარგლებში, მეორედ ტარდება. წელს კურსში მონაწილეობა საქსტატის 19 თანამშრომელმა მიიღო, რომლებიც სხვადასხვა დარგობრივ სამმართველოში მუშაობენ.
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.