ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  კონფერენცია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების საკითხებზე
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-11-16
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
კონფერენცია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების საკითხებზე
დღეს, 16 ნოემბერს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ორგანიზებით, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: ,,გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG)-ს განხორციელების ხელშეწყობა და ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის როლი SDG მიზნების მიღწევაში“.
შეხვედრაზე მხარეებმა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრეს, როგორიცაა: FAO -ს როლი SDG განხორციელება/მონიტორინგში, საქართველოს მთავრობისა და გაეროს ორგანიზაციების საქმიანობა SDG ამოცანების და მიზნების ნაციონალიზაციის მიმართულებით, პროცესში ჩართული არასამთავრობო და კერძო სექტორის მნიშვნელობა. 
ღონისძიებას საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე მაია გუნცაძე დაესწრო. მან შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო საქსტატის როლი SDG-ის ინდიკატორების წარმოებასა და მონიტორინგში, მონაცემთა ხელმისაწვდომობა და მეთოდოლოგია, სტატუსი და საჭიროებები. მან აღნიშნა რომ SDG-ს განხორციელება არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა ქვეყნისთვის, ვინაიდან იგი მოიცავს სახელმწიფო მართვის ფართო სპექტრს ეკონომიკის, სოციალური და გარემოსდაცვითი მიმართულებებით. 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის მონაცემები და ინდიკატორები ქვეყნებს, განმახორციელებელ უწყებებს და სტატისტიკურ სისტემას მნიშვნელოვან გამოწვევებს უყენებს, რომელთა განხორციელება შესაძლებელია ეროვნულ დონეზე კოორდინაციის გაუმჯობესების/სრულყოფის, სისტემის მოდერნიზაციის, შესაძლებლობების გაძლიერების გზით. ვინაიდან გამოწვევები რთული და კომპლექსურია, ამიტომ სტატისტიკურ უწყებებს, პარტნიორ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწევთ ერთობლივი მუშაობა, როგორც მეთოდოლოგიების, ასევე პრაქტიკული განხორციელების თვალსაზრისით. ამავდროულად, SDG-ი სტატისტიკური სისტემის განვითარების დაჩქარების შესაძლებლობაა. 
სასტუმრო ,,თბილისი მერიოტში“ გამართული შეხვედრის ორგანიზატორი- გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) საქართველოში ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის მიმართულებების გაძლიერება SDG განხორციელებასა და მონიტორინგში.
 
2019-03-26
მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IVკვარტალი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.