ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატის თანამშრომლებს ფართომასშტაბიანი ტრენინგი უტარდებათ
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-11-27
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატის თანამშრომლებს ფართომასშტაბიანი ტრენინგი უტარდებათ
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველოს საველე პერსონალს ფართომასშტაბიანი ტრენინგი უტარდება. 2018 წლიდან საქსტატი სასოფლო მეურნეობათა შერჩევით გამოკვლევას სრულიად ახალი და თანამედროვე მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდით (CAPI) განახორციელებს. CAPI მეთოდით მონაცემთა შეგროვება საქსტატში პირველად 2018 წლის იანვრიდან დაიწყება და ის ქაღალდის კითხვარს ჩაანაცვლებს, გააუმჯობესებს მონაცემთა შეგროვების ვადებს და ხარისხს. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქსტატის საველე პერსონალსა და რეგიონული სამართველოების 300-ზე მეტ თანამშრომელს გამოკვლევის მეთოდოლოგიასა და მონაცემთა პლანშეტების გამოყენებით შეგროვების საკითხებზე 25 ნოემბრიდან 13 დეკემბრის ჩათვლით ტრენინგი ჩაუტარდებათ. 
ტრენინგი დღეს შიდა ქართლის რეგიონის თანამშრომლებისა და ინტერვიუერებისთვის დაიწყო. საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერი დაუშვილმა განაცხადა, „საქსტატი სასოფლო მეურნეობათა შერჩევის გამოკვლევებში ანდროიდ სისტემის ტაბლეტის მეშვეობით, მონაცემთა შეგროვებაზე გადასვლა, საქსტატისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ახალი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს გამოკვლევის მოდერნიზაციას. მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდის დანერგვა გააუმჯობესებს მონაცემთა ხარისხს, დროულობას, შემცირდება მონაცემთა ბაზაში შეყვანის, საველე პერსონალის კოორდინაციისა და კითხვარის ბეჭდვის ხარჯები.შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია საქსტატის იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ჩართულები არიან აღნიშნულ კვლევაში ჩაუტარდეთ მაღალკვალიფიციური ტრენინგი“.
ტაბლეტებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერით და პროგრამის Survey Solution გამოყენებით შეიქმნა. ტეკნიკური აღჭურვილობა 365 პლანშეტი და ორი სერვერი აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) საქსტატს საჩუქრად გადასცა. 
აქვე შეგახსენებთ, რომ სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდით (CAPI) განხორციელება „ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობათა და სასოფლო განვითარებისთვის საქართველოში“ II ეტაპის (ENPARD Georgia II) გათვალისწინებული ვალდებულებაა.
 
2019-03-26
მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IVკვარტალი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.