ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  წყლის მონაცემთა მართვის პრაქტიკული ტრენინგი
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2018-01-16
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
წყლის მონაცემთა მართვის პრაქტიკული ტრენინგი
15-18 იანვარს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებს ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EEA) წყლის ექსპერტები ოთხდღიან ტრენინგს უტარებენ თემაზე: ,,წყლის საინფორმაციო სისტემების შემუშავება და შესაძლებლობების განვითარება“. მიმდინარე სწავლება მნიშვნელოვანია წყლის პოლიტიკის შემუშავებისა და წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის განხორციელებასთვის. 
ტრენინგის ერთ-ერთი მიზანი დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაზიარებაა. ორგანიზატორების განცხადებით, სწავლების დროს მოხდება მნიშვნელოვანი, სანდო და ჰარმონიზებული მონაცემების მიღება, რაც იმის შესაძლებლობას იძლევა, რომ შეფასდეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და მოხერხდეს წყლის რესურსების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მონაცემების ანალიზი. მათი განცხადებით, სანდო ინფორმაციის არსებობა ხელს შეუწყობს მდგრადი და ეფექტური პოლიტიკის წარმოებას, ასევე საზღვაო და მტკნარი წყლის ეკოსისტემების განვითარებას და მართვას. ტრენინგი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში წყლის კომპონენტის განხორციელებას და მასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გაზიარებას შეუწყობს ხელს. 
როექტი, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული ტრენინგი ტარდება ბიომრავალფეროვნების, წყლის, ნიადაგის, ჰაერისა და გარემოს მდგომარეობის შეფასების სფეროში შესაძლებლობების განვითარებას შეუწყობს ხელს და 2019 წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
 
2018-08-17
სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
გადმოწერეთ
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.