ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატი სტატისტიკური კვლევების ელექტრონულ მეთოდზე გადადის
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2018-01-24
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატი სტატისტიკური კვლევების ელექტრონულ მეთოდზე გადადის
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2018 წლის 21 იანვრიდან იწყებს სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის ჩატარებას მონაცემთა შეგროვების ახალი მეთოდით - ინტერვიუ ანდროიდ ტაბლეტის გამოყენებით (CAPI). სტატისტიკური ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით შეგროვება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აპრობირებული, აღიარებული და რეკომენდირებული მეთოდია.
CAPI მეთოდი სტატისტიკურ კვლევებში მნიშვნელოვანი უპირატესობაა პირველადი მონაცემების ხარისხის, საველე სამუშაოების ჩატარების ვადების შემცირების და ხარჯთეფექტურობის თვალსაზრისით. სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის აქამდე არსებული ქაღალდის კითხვარი მთლიანად ჩანაცვლდა ანდროიდ სისტემის ტაბლეტებში ჩატვირთული კითხვარით. მონაცემების შეყვანა ხორციელდება ინტერვიუს დროს. კითხვარში არსებული კონტროლები ინტერვიუერს ეხმარება რესპონდენტთან ადგილზე დააზუსტოს და შეასწოროს ლოგიკური შეუსაბამობები, შეამციროს კითხვარში მონაცემების გამოტოვების (დაკარგვის) ალბათობა. ასევე, მონაცემები აღარ საჭიროებს კოდირებას და ინტერვიუს შემდგომ კითხვარის ბაზაში ჩაწერისათვის დამატებით რესურსებს და ვადებს. საველე სამუშაოების დასრულებისთანავე ინფორმაცია მზადაა სტატისტიკური დამუშავებისა და ანალიზისათვის. 
სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული პროგრამა ,,Survey Solution“-ის გამოყენებითა და ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა. აღნიშნული პროგრამა წარმატებით გამოიყენება მსოფლიოს 80-მდე ქვეყანაში. საქსტატის თანამშრომლები აღნიშნული პროგრამის ფუნქციებს და შესაძლებლობებს მსოფლიო ბანკის პირველი მისიის ფარგლებში გაეცნენ, რომელიც 2016 წლის მარტში შედგა. 
გამოკვლევისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა (365 ანდროიდ ტაბლეტი და ორი სერვერი) საქსტატს საჩუქრად აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) გადასცა. 
ტექნიკური მხარდაჭერის მიზნით, 22 იანვრიდან 26 იანვრამდე საქსტატი მსოფლიო ბანკის მისიას მასპინძლობს. 23 იანვარს, მსოფლიო ბანკისა და USDA-ის წარმომადგენლები, საქსტატის თანამშრომლებთან ერთად, კახეთის რეგიონში უშუალოდ დააკვირდებიან საველე სამუშაოების მიმდინარეობას. 
სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის მონაცემთა ელექტრონული შეგროვების მეთოდის (CAPI) გამოყენების დანერგვა გათვალისწინებულია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) დახმარებით შემუშავებული პროგრამით - „საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმა 2016-2020", ასევე წარმოადგენს „ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობათა და სასოფლო განვითარებისათვის საქართველოში“ II ეტაპის (ENPARD Georgia II) ვალდებულებას.
 
2018-08-17
სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
გადმოწერეთ
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.