ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატი სტატისტიკური კვლევების ელექტრონულ მეთოდზე გადადის
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2018-01-24
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატი სტატისტიკური კვლევების ელექტრონულ მეთოდზე გადადის
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2018 წლის 21 იანვრიდან იწყებს სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის ჩატარებას მონაცემთა შეგროვების ახალი მეთოდით - ინტერვიუ ანდროიდ ტაბლეტის გამოყენებით (CAPI). სტატისტიკური ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით შეგროვება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აპრობირებული, აღიარებული და რეკომენდირებული მეთოდია.
CAPI მეთოდი სტატისტიკურ კვლევებში მნიშვნელოვანი უპირატესობაა პირველადი მონაცემების ხარისხის, საველე სამუშაოების ჩატარების ვადების შემცირების და ხარჯთეფექტურობის თვალსაზრისით. სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის აქამდე არსებული ქაღალდის კითხვარი მთლიანად ჩანაცვლდა ანდროიდ სისტემის ტაბლეტებში ჩატვირთული კითხვარით. მონაცემების შეყვანა ხორციელდება ინტერვიუს დროს. კითხვარში არსებული კონტროლები ინტერვიუერს ეხმარება რესპონდენტთან ადგილზე დააზუსტოს და შეასწოროს ლოგიკური შეუსაბამობები, შეამციროს კითხვარში მონაცემების გამოტოვების (დაკარგვის) ალბათობა. ასევე, მონაცემები აღარ საჭიროებს კოდირებას და ინტერვიუს შემდგომ კითხვარის ბაზაში ჩაწერისათვის დამატებით რესურსებს და ვადებს. საველე სამუშაოების დასრულებისთანავე ინფორმაცია მზადაა სტატისტიკური დამუშავებისა და ანალიზისათვის. 
სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული პროგრამა ,,Survey Solution“-ის გამოყენებითა და ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა. აღნიშნული პროგრამა წარმატებით გამოიყენება მსოფლიოს 80-მდე ქვეყანაში. საქსტატის თანამშრომლები აღნიშნული პროგრამის ფუნქციებს და შესაძლებლობებს მსოფლიო ბანკის პირველი მისიის ფარგლებში გაეცნენ, რომელიც 2016 წლის მარტში შედგა. 
გამოკვლევისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა (365 ანდროიდ ტაბლეტი და ორი სერვერი) საქსტატს საჩუქრად აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) გადასცა. 
ტექნიკური მხარდაჭერის მიზნით, 22 იანვრიდან 26 იანვრამდე საქსტატი მსოფლიო ბანკის მისიას მასპინძლობს. 23 იანვარს, მსოფლიო ბანკისა და USDA-ის წარმომადგენლები, საქსტატის თანამშრომლებთან ერთად, კახეთის რეგიონში უშუალოდ დააკვირდებიან საველე სამუშაოების მიმდინარეობას. 
სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის მონაცემთა ელექტრონული შეგროვების მეთოდის (CAPI) გამოყენების დანერგვა გათვალისწინებულია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) დახმარებით შემუშავებული პროგრამით - „საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმა 2016-2020", ასევე წარმოადგენს „ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობათა და სასოფლო განვითარებისათვის საქართველოში“ II ეტაპის (ENPARD Georgia II) ვალდებულებას.
 
2019-01-21
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წელი (წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-01-21
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.