ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატმა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გააკეთა
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2018-03-06
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატმა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გააკეთა
დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. ახალი კვლევის შედეგები საზოგადოებას სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“ წარედგინა. ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქსტატის ერთობლივი ძალისხმევითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩატარდა პროექტის ფარგლებში „ერთად დავძლიოთ ქალთა მიმართ ძალადობა“. 
კვლევის შედეგად, 2009 წლის შემდეგ პირველად განხორციელდა ეროვნული მასშტაბის მონაცემების მოპოვება ქალთა მიმართ ძალადობის, მათ შორის ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის შესახებ, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და აღქმების შესახებ. პირველად საქართველოში, კვლევამ ასევე შეისწავლა სექსუალური შევიწროებისა და ადევნების საკითხები ეროვნული მასშტაბით. 
კვლევის საველე სამუშაოები 2017 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. კვლევა მოიცავდა რაოდენობრივ და ხარისხობრივ კომპონენტებს. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით გამოიკითხა 15-64 წლის 6006 ქალი და 15-64 წლის 1601 კაცი, ხოლო ხარისხობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 15 ექსპერტული ინტერვიუ, 12 ჩაღრმავებული ინტერვიუ და 20 ფოკუს ჯგუფების დისკუსია. 
კვლევის შედეგები ავსებს იმ ვაკუუმს, რომელიც საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებულ მონაცემებში აქამდე არსებობდა და წარმოადგენს დროულ, საბაზისო მონაცემებს ნაციონალიზებული მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორებისთვის. კვლევის შედეგები, ასევე უზრუნველყოფს მტკიცებულებებს პოლიტიკის შემუშავებისათვის, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე ევროკავშირის გენდერული თანასწორობის შესახებ სტრატეგიული ჩართულობის 2019 წლის დოკუმენტის მიზნებისათვის.
 
2019-02-19
სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის IV კვარტალი)
გადმოწერეთ
2019-02-19
დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის IV კვარტალი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.