ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატში გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების საკითხებზე სემინარი მიმდინარეობს
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2018-03-20
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატში გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების საკითხებზე სემინარი მიმდინარეობს
გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სამდღიან სემინარს მართავს თემაზე: "FAO-ს პასუხისმგებლობის ქვეშ მყოფი მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) ინდიკატორები“. ღონისძიების მიზანია, შესაბამის სტრუქტურებში ცნობიერების ამაღლება გაეროს იმ გლობალური მიზნების შესახებ, რომლებიც სოფლის მეურნეობასა და გარემოს დაცვას უკავშირდება 
საქსტატში მიმდინარე სემინარზე დეტალურად განიხილება FAO-ს პასუხიმგებლობის ქვეშ მყოფი გლობალური მიზნების 21 ინდიკატორი, ანუ შეფასების ის კრიტერიუმები, რომელთა მეშვეობითაც ეროვნული მთავრობები და გაეროს სააგენტოები გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებას აფასებს. სემინარზე მოხდება ისეთი მიმართულებების მიმოხილვა, როგორებიცაა: ინდიკატორებისთვის საჭირო მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგია, მონაცემთა წყაროები და ინდიკატორების შემუშავებასთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმები. საუბარი იქნება FAO-ს როლზე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) განხორციელებასა და მონიტორინგში როგორც რეგიონულ, ასევე ეროვნულ დონეზე. 
სასწავლო სემინარი დღეს გაიხსნა და 22 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. მასში მონაწილეობენ საქსტატის, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, სხვადასხვა სამინისტროების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
 2015 წელს გაეროს წევრი 193 ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე, სათაურით - „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის“. ეს დღის წესრიგი მოიცავს 17 გლობალურ მიზანს და 169 ამოცანას. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (SDG) მიმართულია სიღარიბისა და შიმშილის დაძლევისა და ბუნებრივი რესურსების აღდგენისაკენ და ორიენტირებულია სამ ურთიერთდაკავშირებულ ელემენტზე: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური ინკლუზია და გარემოს დაცვა.
 
2019-02-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის იანვარი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
2019-02-20
საერთაშორისო შეფასების მისია საქსტატში
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სტატისტიკური სისტემის გლობალური შეფასების მიზნით, ოთხდღიანი სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო მისია იმყოფება. 
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.