ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2018-05-18
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს
დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ და გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლაილა ომარ გადმა (UNICEF) ხელი მოაწერეს საგრანტო ხელშეკრულებას, რომლის შესაბამისად საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს. 
მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ არის შემუშავებული. იგი წარმოადგენს შინამეურნეობების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საერთაშორისო გამოკვლევას მსოფლიოში. მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევების განხორციელება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო და დღემდე 100-ზე მეტ ქვეყანაში 300-ზე მეტი გამოკვლევა ჩატარდა. ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარეობს გამოკვლევის მე-6 გლობალური რაუნდისთვის მზადება. საქართველომ უკანასკნელად მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევის მე-3 რაუნდში, 2005 წელს მიიღო მონაწილეობა. 
მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევის პროგრამა შემუშავდა იმ ძირითადი მონაცემების შეგროვების მიზნით, რომლებიც ქალებისა და ბავშვების მდგომარეობის შესაფასებლად გამოიყენება. გამოკვლევის შედეგად შესაძლებელი იქნება ისეთი სტატისტიკური ინდიკატორების მიღება, რომლებიც მდგრადი განვითარების მიზნებს შეესაბამება და 2030 დღის წესრიგისთვის აქტუალურ საკითხებს ასახავს. 
აღნიშნულ ინდიკატორებს მიეკუთვნება: ქალთა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, მშობლების ჩართულობა ბავშვთა აღზრდაში, ბავშვთა კვება, საცხოვრებელი პირობები, სოციალური ტრანსფერები, მოსახლეობის ვიქტიმიზაცია, ცხოვრებით კმაყოფილება, ეკოლოგიურად სუფთა საწვავისა და ტექნოლოგიების გამოყენება, ინფორმირებულობა აივ-შიდსის შესახებ და ა.შ. გამოკვლევის ფარგლებში ასევე ჩატარდება წყლის ხარისხის ტესტირება. 
გამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები რამდენიმე თვეს გასტანს, ხოლო უშუალოდ გამოკვლევის ჩატარება შინამეურნეობებში მიმდინარე წლის სექტემბერშია დაგეგმილი. მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევის შედეგები ხელმისაწვდომი გახდება 2019 წლის გაზაფხულზე.
 
2019-02-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის იანვარი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
2019-02-20
საერთაშორისო შეფასების მისია საქსტატში
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სტატისტიკური სისტემის გლობალური შეფასების მიზნით, ოთხდღიანი სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო მისია იმყოფება. 
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.