ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები დაასრულა
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2018-12-21
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები დაასრულა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები დაასრულა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით დღეს საქსტატში კვლევის საზედამხედველო კომიტეტის სხდომა გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ სახელმწიფო უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელები. 
მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი შინამეურნეობათა გამოკვლევის - „მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის“ საველე სამუშაოები საქსტატმა 21 სექტემბერს დაიწყო და სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საველე სამუშაოების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით შეგროვდა მონაცემები ოჯახების, ბავშვების და ქალების მდგომარეობის შესახებ, განათლების, ჯანდაცვის, ბავშვის განვითარების და ბავშვზე ზრუნვის, აღზრდის, ადრეული ქორწინების, ენერგიის მოხმარების, გარემოს დაცვის და ინფრასტრუქტურის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, დევნილებისა და ეროვნული უმცირესობების მდგომარეობის შესახებ. შემოწმდა წყლის ხარისხი და მოხდა ანალიზის აღება ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირებით. კვლევაში ჩართული იყო სულ 14120 შინამეურნეობა. 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურმა კვლევა, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით ჩაატარა. კვლევის ფინანსურ მხარდაჭერა ასევე უზრუნველყვეს: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტომ (SIDA), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ (USAID), საფრანგეთის განვითარების სააგენტომ (AFD), შვეიცარიის განვითარების თანამშრომლობის სააგენტომ (SDC), გაეროს მოსახლეობის ფონდმა (UNFPA), გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ (WHO), მსოფლიო ბანკმა და იტალიის ეროვნული ჯანდაცვის ინსტიტუტმა. 
„მიქსი საქართველო 2018“ -ის შედეგები, რომელიც 2019 წლის აპრილში გამოქვეყნდება. 
კვლევის შედეგები ხელს შეუწყობს საქართველოს მთავრობას დაგეგმოს და შეიმუშაოს მონაცემებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რაც გააუმჯობესებს დაუცველი ოჯახებისა და ბავშვების ცხოვრებას და ხელს შეუწყობს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას.
 
2019-03-26
მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IVკვარტალი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.