ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  დასაქმება - უმუშევრობის მეთოდოლოგიის ცვლილება
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2019-01-24
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
დასაქმება - უმუშევრობის მეთოდოლოგიის ცვლილება
დღეს სასტუმრო „რუმსში“ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მოეწყო შეხვედრა დაინტერერესებულ მხარეებთან შრომის ბაზრის სტატისტიკის ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ. პრეზენტაცია აღნიშნულ საკითხებზე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (შსო) მთავარმა სტატისტიკოსმა კირან უოლშმა გააკეთა.
შრომის ბაზრის სტატისტიკის ახალი მეთოდოლოგია შრომის სტატისტიკოსთა მე-19 საერთაშორისო კონფერენციაზე „შრომითი საქმიანობის, დასაქმებისა და არასრულად გამოყენებელი სამუშაო ძალის სტატისტიკის შესახებ“ მიღებულ რეზოლუციას ეყრდნობა. ახალ რეზოლუციაში წარმოდგენილია დასაქმების და უმუშევრობის გამოთვლის ფუნდამენტური ცვლილებები, რომელთაგან ერთ-ერთ უმთავრეს ცვლილებას წარმოადგენს საკუთარი მოხმარებისთვის მომუშავე თვითდასაქმებულთა (პირველ რიგში, სოფლის მეურნეობის სფეროში) სტატუსის მქონე პირთა გამორიცხვა დასაქმებულთა კატეგორიიდან.
საქსტატმა 2017 წლიდან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა სამუშაო ძალის გამოკვლევაში საერთაშორისო სტანდარტებით მიღებული მაჩვენებლების წარმოებისა და არსებული მაჩვენებლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. საწყის ეტაპზე შინამეურნეობების ინტეგრირებულ გამოკვლევას გამოეყო სამუშაო ძალის მოდული და ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი, სრულმასშტაბიანი სამუშაო ძალის გამოკვლევა გაზრდილი შერჩევის ზომით და განახლებული კითხვარით და შერჩევის დიზაინით.
მიმდინარე წლიდან საქსტატი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით იწყებს შრომის სტატისტიკოსთა მე-19 კონფერენციაზე მიღებული სტანდარტების დანერგვის პროცესს. აღნიშნული გულისხმობს ცვლილებების შეტანას სამუშაო ძალის გამოკვლევის კითხვარებში, მათ სრულმასშთაბიან ტესტირებას და მიღებული შედეგების საფუძველზე სამუშაო ძალის გამოკვლევაში ახალი საერთაშორისო სტანდარტების და შესაბამისი ეროვნული თავისებურებების გათვალისწინებას.
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.