ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის შესახებ
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2019-01-25
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის შესახებ
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 25 თანამშრომელს “ტრენერების ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის წარმოების თემაზე” ხუთდღიანი ტრენინგი უტარდებათ. ტრენინგი “ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისო კომისიის მხარდასაჭერად” პროექტის ფარგლებში ქ. ბორჯომში იმართება და მასში მონაწილეობენ საქსტატის, როგორც ცენტრალური ასევე რეგიონული ბიუროს წარმომადგნელები. ტრენინგის მიმდინარეობის პროცესში ყურადღება დაეთმო, როგორც მეთოდოლოგიურ, ასევე პრაქტიკულ სამუშაოს; საერთაშორისო ექსპერტი ჯგუფის წევრებთან ერთად განიხილავს საქსტატში არსებულ პრაქტიკას და გენდერული ინდიკატორების გაუჯობესებისა და გაფართოების გზებს. მიმდინარე შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ისეთ საკითხებზე როგორიცაა - გენდერი საქართველოს კონტექსტში- ეროვნული ვალდებულებები, გენდერული სტატისტიკის ხარვეზები და გამოწვევები, ეროვნული სტატისტიკის სისტემის გენდერული სტატისტიკის სფეროში განხორციელებული აქტივობების შეფასება, ქალთა მიმართ ძალადობის გაზომვის მეთოდები და ცნებები, საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მონაცემთა ბაზა, მონაცემთა გავცელება/ ვიზუალიზაცია, სტატისტიკური პროდუქტების გამოყენება და ა.შ. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის გოგიტა თოდრაძის განცხადებით - ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავს საკითხებზე საქსტატის თანამშრომლებისთვის ჩატარებული ტრენინგი და საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება, განსაკუთრებით საქსტატის რეგიონული ბიუროს თანამშრომლების ჩართულობა. საქატატი გააგრძელებს გენდერული სტატისტიკის სრულყოფის მიმართულებით მუშაობას და მომხმარებლებთან აქტიურ თანამშრომლობას.
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.