ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სიახლეების არქივი
 
15 დეკემბერი 2017
  საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი
15 დეკემბერი 2017
  ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები 2016
14 დეკემბერი 2017
  საქსტატი აზერბაიჯანელ კოლეგებს მასპინძლობს
13 დეკემბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)
11 დეკემბერი 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
07 დეკემბერი 2017
  ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის მომხმარებლებისათვის
05 დეკემბერი 2017
  შეხვედრა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან
04 დეკემბერი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის III კვარტალი
04 დეკემბერი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ნოემბერი
01 დეკემბერი 2017
  მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის სიღრმისეული ანალიზი
30 ნოემბერი 2017
  საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2016
30 ნოემბერი 2017
  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2016 წელი
30 ნოემბერი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ოქტომბერი
28 ნოემბერი 2017
  შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარება, 2017 წლის შედეგები
27 ნოემბერი 2017
  საქსტატის თანამშრომლებს ფართომასშტაბიანი ტრენინგი უტარდებათ
24 ნოემბერი 2017
  აშშ-ის ელჩმა საქსტატს კომპიუტერული ტექნიკა გადასცა
20 ნოემბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ოქტომბერი
20 ნოემბერი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ოქტომბერი
20 ნოემბერი 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წლის III კვარტალი)
20 ნოემბერი 2017
  სოფლის მეურნეობა (2017 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
17 ნოემბერი 2017
  საქსტატმა ახალი სტატისტიკური პროდუქტის პრეზენტაცია გამართა
16 ნოემბერი 2017
  კონფერენცია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე
16 ნოემბერი 2017
  კონფერენცია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების საკითხებზე
15 ნოემბერი 2017
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2016 წლის წლიური, დაზუსტებული)
14 ნოემბერი 2017
  კონფერენცია 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან დაკავშირებით
13 ნოემბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)
07 ნოემბერი 2017
  სამმხრივი შეთანხმება გარემოს სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად
03 ნოემბერი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ოქტომბერი
31 ოქტომბერი 2017
  საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2016 წელი)
30 ოქტომბერი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის სექტემბერი
25 ოქტომბერი 2017
  უცხოელი ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში ენერგეტიკის სტატისტიკის საკითხებზე
20 ოქტომბერი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის სექტემბერი
19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-სექტემბერი
18 ოქტომბერი 2017
  ენერგოეფექტურობის საკითხებზე ტრენინგს საქართველო მასპინძლობს
13 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)
13 ოქტომბერი 2017
  არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
10 ოქტომბერი 2017
  შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში
06 ოქტომბერი 2017
  საქსტატში ორკვირიანი სასწავლო კურსი დასრულდა
05 ოქტომბერი 2017
  ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება სტატისტიკის მდგრადი განვითარებისთვის
05 ოქტომბერი 2017
  საერთაშორისო შედარებების პროგრამა 2017
03 ოქტომბერი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის სექტემბერი
02 ოქტომბერი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2016 წელი
02 ოქტომბერი 2017
  არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2016 წელი
29 სექტემბერი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აგვისტო
25 სექტემბერი 2017
  შვედი ექსპერტები საქსტატში სასწავლო კურსს ატარებენ
20 სექტემბერი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო
19 სექტემბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აგვისტო
18 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
13 სექტემბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)
11 სექტემბერი 2017
  სამუშაო შეხვედრა გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიასთან
08 სექტემბერი 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
05 სექტემბერი 2017
  შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში
04 სექტემბერი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის II კვარტალი
04 სექტემბერი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო
31 აგვისტო 2017
  ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ, 2016 წელი
30 აგვისტო 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივლისი
24 აგვისტო 2017
  აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) საქსტატს ტექნიკური დახმარება გაუწია
21 აგვისტო 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივლისი
21 აგვისტო 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ივლისი
18 აგვისტო 2017
  საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2017 წლის II კვარტალი (წინასწარი შედეგები)
18 აგვისტო 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წლის II კვარტალი)
15 აგვისტო 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წელი (დაზუსტებული)
14 აგვისტო 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)
03 აგვისტო 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ივლისი
31 ივლისი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივნისი
31 ივლისი 2017
  ინფორმაცია ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2016 წელი)
25 ივლისი 2017
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 98-ე იუბილეს აღნიშნავს
20 ივლისი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივნისი
19 ივლისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ივნისი
13 ივლისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)
06 ივლისი 2017
  SPAERS-ის მმართველი კომიტეტის შეხვედრა
03 ივლისი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ივნისი
03 ივლისი 2017
  წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2016 წლის საბოლოო შედეგები)
03 ივლისი 2017
  შვედი ექსპერტების მისია საქსტატში
30 ივნისი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მაისი
20 ივნისი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის მაისი
19 ივნისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-მაისი
19 ივნისი 2017
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
16 ივნისი 2017
  საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016
15 ივნისი 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2016 წელი)
14 ივნისი 2017
  საერთაშორისო სემინარი ფასების სტატისტიკაზე EFTA-ს ორგანიზებით ქ. თბილისში
13 ივნისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)
09 ივნისი 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
05 ივნისი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის I კვარტალი
02 ივნისი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის მაისი
31 მაისი 2017
  სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები
30 მაისი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აპრილი
25 მაისი 2017
  დასაქმება და უმუშევრობა 2016 წელი (წლიური)
25 მაისი 2017
  რელიგიური რუკების პრეზენტაცია
24 მაისი 2017
  ოფიციალური სტატისტიკის ფუნდამენტური პრინციპების პრეზენტაცია
22 მაისი 2017
  თბილისში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მე-2 პლატფორმის შეხვედრა ტარდება
19 მაისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აპრილი
19 მაისი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის აპრილი
19 მაისი 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წლის I კვარტალი)
17 მაისი 2017
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
15 მაისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)
03 მაისი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აპრილი
28 აპრილი 2017
  საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნება 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
28 აპრილი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მარტი
20 აპრილი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის მარტი
 
2017-12-15
საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი
გადმოწერეთ
2017-12-15
ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები 2016
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2017, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.