ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სიახლეების არქივი
 
13 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)
13 ოქტომბერი 2017
  არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
10 ოქტომბერი 2017
  შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში
06 ოქტომბერი 2017
  საქსტატში ორკვირიანი სასწავლო კურსი დასრულდა
05 ოქტომბერი 2017
  ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება სტატისტიკის მდგრადი განვითარებისთვის
05 ოქტომბერი 2017
  საერთაშორისო შედარებების პროგრამა 2017
03 ოქტომბერი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის სექტემბერი
02 ოქტომბერი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2016 წელი
02 ოქტომბერი 2017
  არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2016 წელი
29 სექტემბერი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აგვისტო
25 სექტემბერი 2017
  შვედი ექსპერტები საქსტატში სასწავლო კურსს ატარებენ
20 სექტემბერი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო
19 სექტემბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აგვისტო
18 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
13 სექტემბერი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)
11 სექტემბერი 2017
  სამუშაო შეხვედრა გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიასთან
08 სექტემბერი 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
05 სექტემბერი 2017
  შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში
04 სექტემბერი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის II კვარტალი
04 სექტემბერი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო
31 აგვისტო 2017
  ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ, 2016 წელი
30 აგვისტო 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივლისი
24 აგვისტო 2017
  აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) საქსტატს ტექნიკური დახმარება გაუწია
21 აგვისტო 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივლისი
21 აგვისტო 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ივლისი
18 აგვისტო 2017
  საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2017 წლის II კვარტალი (წინასწარი შედეგები)
18 აგვისტო 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წლის II კვარტალი)
15 აგვისტო 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წელი (დაზუსტებული)
14 აგვისტო 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)
03 აგვისტო 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ივლისი
31 ივლისი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის ივნისი
31 ივლისი 2017
  ინფორმაცია ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2016 წელი)
25 ივლისი 2017
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 98-ე იუბილეს აღნიშნავს
20 ივლისი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივნისი
19 ივლისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-ივნისი
13 ივლისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)
06 ივლისი 2017
  SPAERS-ის მმართველი კომიტეტის შეხვედრა
03 ივლისი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ივნისი
03 ივლისი 2017
  წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2016 წლის საბოლოო შედეგები)
03 ივლისი 2017
  შვედი ექსპერტების მისია საქსტატში
30 ივნისი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მაისი
20 ივნისი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის მაისი
19 ივნისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-მაისი
19 ივნისი 2017
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
16 ივნისი 2017
  საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2016
15 ივნისი 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2016 წელი)
14 ივნისი 2017
  საერთაშორისო სემინარი ფასების სტატისტიკაზე EFTA-ს ორგანიზებით ქ. თბილისში
13 ივნისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)
09 ივნისი 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
05 ივნისი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის I კვარტალი
02 ივნისი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის მაისი
31 მაისი 2017
  სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები
30 მაისი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აპრილი
25 მაისი 2017
  დასაქმება და უმუშევრობა 2016 წელი (წლიური)
25 მაისი 2017
  რელიგიური რუკების პრეზენტაცია
24 მაისი 2017
  ოფიციალური სტატისტიკის ფუნდამენტური პრინციპების პრეზენტაცია
22 მაისი 2017
  თბილისში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მე-2 პლატფორმის შეხვედრა ტარდება
19 მაისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-აპრილი
19 მაისი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის აპრილი
19 მაისი 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წლის I კვარტალი)
17 მაისი 2017
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
15 მაისი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)
03 მაისი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აპრილი
28 აპრილი 2017
  საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნება 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
28 აპრილი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მარტი
20 აპრილი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის მარტი
19 აპრილი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-მარტი
13 აპრილი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)
12 აპრილი 2017
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და სემეკს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
05 აპრილი 2017
  საქსტატის შეხვედრა რუსთავში
04 აპრილი 2017
  საქსტატის შეხვედრა გორში
03 აპრილი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის მარტი
03 აპრილი 2017
  საქსტატის შეხვედრა მცხეთაში
31 მარტი 2017
  2016 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები
30 მარტი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის თებერვალი
30 მარტი 2017
  ქართულ-შვედური პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა
29 მარტი 2017
  საქსტატის შეხვედრა ზუგდიდში
28 მარტი 2017
  საქსტატის შეხვედრა ბათუმში
28 მარტი 2017
  საქსტატის შეხვედრა ოზურგეთში
27 მარტი 2017
  შეხვედრა ხორვატიის ენერგეტიკის ექსპერტებთან
27 მარტი 2017
  საქსტატი პლანშეტების გამოყენებით გამოკვლევებს გეგმავს
27 მარტი 2017
  საქსტატის შეხვედრა ახალციხეში
24 მარტი 2017
  საქსტატის შეხვედრა თელავში
22 მარტი 2017
  პერსონალური ინფლაციის კალკულატორის პრეზენტაცია
21 მარტი 2017
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2016 წლის IV კვარტალი
21 მარტი 2017
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2016 წელი
20 მარტი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი-თებერვალი
20 მარტი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის თებერვალი
13 მარტი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)
10 მარტი 2017
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2016 წლის წლიური, წინასწარი)
06 მარტი 2017
  ბიზნეს სექტორი, 2016 წლის IV კვარტალი
02 მარტი 2017
  ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის თებერვალი
01 მარტი 2017
  საქსტატმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს საწარმოთა ზომების განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია გააცნო
28 თებერვალი 2017
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის იანვარი
20 თებერვალი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წლის იანვარი
20 თებერვალი 2017
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2016 წლის IV კვარტალი)
20 თებერვალი 2017
  ფასების ინდექსების ახალი ინდიკატორების გამოქვეყნება და სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსისთვის წონების განახლება
20 თებერვალი 2017
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის იანვარი
15 თებერვალი 2017
  შეხვედრა ერაყის ქურთისტანის პროვინციის დელეგაციასთან
13 თებერვალი 2017
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი (წინასწარი)
 
2017-10-13
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)
გადმოწერეთ
2017-10-13
არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2016 წელი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2017, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.