ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია მშპ და ეროვნული შემოსავალი მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* I 18*
მშპ მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი 20743.4 24344.0 26167.3 26847.4 29150.5 31755.6 34028.5 38042.2 9150.2
მშპ მუდმივ 2010 წლის ფასებში, მლნ. ლარი 20743.4 22241.4 23653.8 24454.9 25585.6 26322.5 27072.4 28422.3 6323.3
მშპ-ის რეალური ზრდა, პროცენტული ცვლილება
6.2 7.2 6.4 3.4 4.6 2.9 2.8 5.0 5.3
მშპ დეფლატორი, პროცენტული ცვლილება 8.6 9.5 1.0 -0.8 3.8 5.9 4.2 6.5 4.3
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი** 5478.0 6480.6 7017.5 7221.6 7837.4 8524.3 9129.0 10204.4 2453.4
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი** 3073.0 3843.7 4249.8 4341.4 4438.3 3754.9 3857.3 4067.7 987.1
მშპ მიმდინარე ფასებში, მლნ. აშშ დოლარი 11636.5 14438.5 15846.8 16139.9 16507.8 13988.1 14377.9 15164.5 3681.6
*დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2018 წლის 15 ნოემბერს.

**ერთ სულზე გაანგარიშებულ კვარტალური და წლიური მაჩვენებლები დაზუსტდა 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საფუძველზე განახლებული მონაცემების მიხედვით.

ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, მიმდინარე ფასებში
ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, 45 საქმიანობის სახის მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
ეკონომიკის შუალედური მოხმარება, მიმდინარე ფასებში
ეკონომიკის შუალედური მოხმარება, 45 საქმიანობის სახის მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტი, მიმდინარე ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტი, 45 საქმიანობის სახის მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტი, მუდმივ ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ჯაჭვური ინდექსები
მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა
მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუმულატიური ინდექსები
შემოსავლების ფორმირების ანგარიში
მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მიხედვით
მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მიხედვით მუდმივ ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა დანახარჯების მიხედვით
მთლიანი დამატებული ღირებულების განაწილება ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
ტერიტორიული ერთეულების მიერ შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით
მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მთლიანი გამოშვება
ტურიზმის სფეროებში პროდუქციის მთლიანი გამოშვება
კაპიტალის ოპერაციების ანგარიში მიმდინარე ფასებში
 
2018-08-17
სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
გადმოწერეთ
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.