ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია მშპ და ეროვნული შემოსავალი მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
მშპ მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი 20743.4 24344.0 26167.3 26847.4 29150.5 31755.6 34028.5 37846.6 41077.5
მშპ მუდმივ 2010 წლის ფასებში, მლნ. ლარი 20743.4 22241.4 23653.8 24454.9 25585.6 26322.5 27072.4 28380.9 29721.0
მშპ-ის რეალური ზრდა, პროცენტული ცვლილება
6.2 7.2 6.4 3.4 4.6 2.9 2.8 4.8 4.7
მშპ დეფლატორი, პროცენტული ცვლილება 8.6 9.5 1.0 -0.8 3.8 5.9 4.2 6.1 3.6
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი** 5478.0 6480.6 7017.5 7221.6 7837.4 8524.3 9129.0 10152.0 11013.9
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი** 3073.0 3843.7 4249.8 4341.4 4438.3 3754.9 3857.3 4046.8 4345.5
მშპ მიმდინარე ფასებში, მლნ. აშშ დოლარი 11636.5 14438.5 15846.8 16139.9 16507.8 13988.1 14377.9 15086.5 16207.1
*დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2019 წლის 15 ნოემბერს.

**ერთ სულზე გაანგარიშებულ კვარტალური და წლიური მაჩვენებლები დაზუსტდა 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საფუძველზე განახლებული მონაცემების მიხედვით.

ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, მიმდინარე ფასებში
ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, 45 საქმიანობის სახის მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
ეკონომიკის შუალედური მოხმარება, მიმდინარე ფასებში
ეკონომიკის შუალედური მოხმარება, 45 საქმიანობის სახის მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტი, მიმდინარე ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტი, 45 საქმიანობის სახის მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტი, მუდმივ ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ჯაჭვური ინდექსები
მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა
მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუმულატიური ინდექსები
შემოსავლების ფორმირების ანგარიში
მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მიხედვით
მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების მიხედვით მუდმივ ფასებში
მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა დანახარჯების მიხედვით
მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილება ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით, მიმდინარე ფასებში
ტერიტორიული ერთეულების მიერ შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით
მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მთლიანი გამოშვება
ტურიზმის სფეროებში პროდუქციის მთლიანი გამოშვება
კაპიტალის ოპერაციების ანგარიში მიმდინარე ფასებში
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.