ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია საგარეო ვაჭრობა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საგარეო ვაჭრობა
(მლნ. აშშ დოლარი)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017* წ. იანვარი-ოქტომბერი

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა

6444

7797

5609

6913

9259

10433

10933

11463

9505

9408

8566

საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB)

1232

1495

1134

1677

2186

2377

2910

2861

2205

2113

2203

საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი(CIF)

5212

6302

4476

5236

7072

8056

8023

8602

7300

7295

6363

საგარეო ვაჭრობის სალდო

-3980

-4806

-3342

-3559

-4886

-5680

-5112

-5741

-5096

-5181

-4160

ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე

1113

1326

990

1380

1693

1606

1812

1873

1637

1657

1701

*წინასწარი მონაცემები

საქართველოს ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 4 ნიშნა)
საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა)
ექსპორტი უმსხვილესი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC) მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ქვეყნების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 4 ნიშნა)
საქართველოს იმპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა)
იმპორტი უმსხვილესი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC) მიხედვით
საქართველოს იმპორტი საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი თვეების მიხედვით 1995-2017
 
2017-12-15
საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი
გადმოწერეთ
2017-12-15
ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები 2016
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2017, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.