ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: მეთოდოლოგია ბიზნეს სტატისტიკა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ბიზნეს სტატისტიკა
 1. სტატისტიკური მოთხოვნების კრებული (2004 და 2009 წლების გამოცემა, ევროსტატი)

 2. მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - განმარტებები და რეკომენდაციები (2006 წელი, ევროსტატი)

 3. მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - თანმხლები დოკუმენტები (2006 წელი, ევროსტატი)

 4. ბიზნეს სტატისტიკა (სტატისტიკური ნარკვევები, ტ.2, ევროკავშირის პროგრამა ტასისი)

 5. საერთაშორისო რეკომენდაციები მშენებლობის სტატისტიკისათვის (1997 წელი, გაეროს სტატისტიკის სამსახური)

 6. ახსნა-განმარტებები სამშენებლო საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევისათვის (1997 წელი, გერმანიის სტატისტიკის ფედერალური სამსახური)

 7. ენერგეტიკის სტატისტიკის სახელმძღვანელო (ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო)

 8. საერთაშორისო რეკომენდაციები ვაჭრობის სტატისტიკისათვის 2009 წელი, გაეროს სტატისტიკის სამსახური)

 9. სატვირთო საავტომობილო ტრანსპორტის მეთოდოლოგიები (2008 წელი, ევროსტატი)

 10. მომსახურების სტატისტიკის განვითარება - სემინარის - "მომსახურების სტატისტიკა სტატისტიკაში" - მასალები - მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკა - (2002 წელი, ევროსტატი)

 11. ტრანსპორტის სტატისტიკის გლოსარიუმი - მესამე გამოცემა (2003 წელი, ევროსტატი)

 12. ბიზნეს რეგისტრი - რეკომენდაციების სახელმძღვანელო (2010 წელი, ევროსტატი)

 13. ევროსტატის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის სახელმძღვანელო ბიზნეს დემოგრაფიის სტატისტიკაზე (2007 წელი, ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია)

 14. სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის სახელმძღვანელო (გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია, 2015 წელი)

 15. ადმინისტრაციული წყაროების გამოყენება ბიზნეს სტატისტიკის მიზნებისათვის: კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო (1999 წელი, ევროსტატი)

 16. "სტატისტიკური ერთეულები" (გაერთიანებული ერები, ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტი, სტატისტიკის განყოფილება, 2007 წელი)

 17. ბიზნეს სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

 18. საწარმოთა ზომების განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია
 
2018-08-17
სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
გადმოწერეთ
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.