ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: მეთოდოლოგია ბიზნეს სტატისტიკა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ბიზნეს სტატისტიკა
 1. სტატისტიკური მოთხოვნების კრებული (2004 და 2009 წლების გამოცემა, ევროსტატი)

 2. მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - განმარტებები და რეკომენდაციები (2006 წელი, ევროსტატი)

 3. მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკის მეთოდოლოგია - თანმხლები დოკუმენტები (2006 წელი, ევროსტატი)

 4. ბიზნეს სტატისტიკა (სტატისტიკური ნარკვევები, ტ.2, ევროკავშირის პროგრამა ტასისი)

 5. საერთაშორისო რეკომენდაციები მშენებლობის სტატისტიკისათვის (1997 წელი, გაეროს სტატისტიკის სამსახური)

 6. ახსნა-განმარტებები სამშენებლო საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევისათვის (1997 წელი, გერმანიის სტატისტიკის ფედერალური სამსახური)

 7. ენერგეტიკის სტატისტიკის სახელმძღვანელო (ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო)

 8. საერთაშორისო რეკომენდაციები ვაჭრობის სტატისტიკისათვის 2009 წელი, გაეროს სტატისტიკის სამსახური)

 9. სატვირთო საავტომობილო ტრანსპორტის მეთოდოლოგიები (2008 წელი, ევროსტატი)

 10. მომსახურების სტატისტიკის განვითარება - სემინარის - "მომსახურების სტატისტიკა სტატისტიკაში" - მასალები - მოკლევადიანი ბიზნეს სტატისტიკა - (2002 წელი, ევროსტატი)

 11. ტრანსპორტის სტატისტიკის გლოსარიუმი - მესამე გამოცემა (2003 წელი, ევროსტატი)

 12. ბიზნეს რეგისტრი - რეკომენდაციების სახელმძღვანელო (2010 წელი, ევროსტატი)

 13. ევროსტატის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის სახელმძღვანელო ბიზნეს დემოგრაფიის სტატისტიკაზე (2007 წელი, ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია)

 14. სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის სახელმძღვანელო (გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია, 2015 წელი)

 15. ადმინისტრაციული წყაროების გამოყენება ბიზნეს სტატისტიკის მიზნებისათვის: კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო (1999 წელი, ევროსტატი)

 16. "სტატისტიკური ერთეულები" (გაერთიანებული ერები, ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტი, სტატისტიკის განყოფილება, 2007 წელი)

 17. ბიზნეს სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

 18. საწარმოთა ზომების განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია

 19. საერთაშორისო რეკომენდაციები ტურიზმის სტატისტიკისთვის 2008 (International Recommendations for Tourism Statistics 2008), გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (UNWTO);

 20. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო ტურიზმის სტატისტიკისთვის, ვერსია 3.1 (Methodological Manual for Tourism Statistics, version 3.1), ევროსტატი, 2014 წელი.
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.