ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: მეთოდოლოგია სოციალური სტატისტიკა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სოციალური სტატისტიკა
 1. თანამედროვე საერთაშორისო რეკომენდაციები შრომის სტატისტიკაზე - 1988 წლის გამოცემა; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), ჟენევა;

 2. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის გამოკვლევა: დასაქმება, უმუშევრობა და არასრული დასაქმება (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) - რ. გუსმანი, ფ მეხრანი, ვ. ვერმა - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჟენევა 1990.

 3. დასაქმების, უმუშევრობისა და არასრული დასაქმების გაანგარიშების მეთოდიკა - თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტები და მათი გამოქვეყნების საკითხები.

 4. ძირითადი ცნებები და განმარტებები შრომის სტატისტიკაში _შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (შსო)

 5. ხელფასების სტატისტიკის ინტეგრირებული სისტემა (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჟენევა 1994.

 6. შინამეურნეობების გამოკვლევების სახელმძღვანელო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ-ორკი 1984 წელი

 7. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დანაშაულებების აღკვეთისა და სისხლის სამართლის ვენის განყოფილების სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციისა და პოლიტიკის ანალიზის დეპარტამენტის რეკომენდაციები

 8. იუნესკოს სტატისტიკის ინსიტიტუტის რეკომენდაციები (განათლება, მეცნიერება, კულტურა)

 9. ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN) რეკომენდაციები გენდერული სტატისტიკის სფეროში

 10. ზოგადი განმარტებები სამუშაო ძალის სტატისტიკის მეთოდოლოგიაზე

 11. შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმის ღირებულების გაანგარიშების მეთოდი

 12. საერთაშორისო რეკომენდაციები ტურიზმის სტატისტიკისთვის 2008 (International Recommendations for Tourism Statistics 2008), გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (UNWTO);

 13. . მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო ტურიზმის სტატისტიკისთვის, ვერსია 3.1 (Methodological Manual for Tourism Statistics, version 3.1), ევროსტატი, 2014 წელი.
 
2018-08-17
სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
გადმოწერეთ
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.