სამომხმარებლო ფასების ინდექსის კალკულატორი
English
დროის პერიოდი
წელი: თვე:
საწყისი:
საბოლოო:
თანხა:
შედეგი:

სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ცვლილებამ წლის წლის შედარებით შეადგინა %.

წლის 100 მანეთი მანეთის, კუპონის და ლარის ინფლაციის გათვალისწინებით წლის მდგომარეობით შეადგენს .

შენიშვნა: საბოლოო პერიოდი მონაწილეობს გაანგარიშებაში.

გაანგარიშების ინსტრუქცია
© 2022 ყველა უფლება დაცულია.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
მონაცემთა გამოყენების პირობები