ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სიახლეების არქივი
 
23 აპრილი 2019
  ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
19 აპრილი 2019
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
19 აპრილი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის მარტი
17 აპრილი 2019
  საქართველოს სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2018 წელი, წინასწარი)
15 აპრილი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)
03 აპრილი 2019
  ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის მარტი
01 აპრილი 2019
  ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
29 მარტი 2019
  ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2018 წელი)
29 მარტი 2019
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2019 წლის თებერვალი
26 მარტი 2019
  მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IVკვარტალი)
21 მარტი 2019
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
21 მარტი 2019
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
20 მარტი 2019
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის თებერვალი
19 მარტი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-თებერვალი
18 მარტი 2019
  ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის IV კვარტალი)
15 მარტი 2019
  ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა 2018 წლის წლიური
15 მარტი 2019
  ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა 2018 წლის IV კვარტალი
13 მარტი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-თებერვალი (წინასწარი)
11 მარტი 2019
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
06 მარტი 2019
  ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის IV კვარტალი
04 მარტი 2019
  ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის თებერვალი
01 მარტი 2019
  უმაღლესი და პროფესიული განათლება, 2018 წელი
28 თებერვალი 2019
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2019 წლის იანვარი
20 თებერვალი 2019
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის იანვარი
20 თებერვალი 2019
  საერთაშორისო შეფასების მისია საქსტატში
19 თებერვალი 2019
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის IV კვარტალი)
19 თებერვალი 2019
  დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის IV კვარტალი)
19 თებერვალი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი
19 თებერვალი 2019
  სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2018 წლის IV კვარტალი და 2018 წელი, წინასწარი )
14 თებერვალი 2019
  უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2018 წლის წლიური
14 თებერვალი 2019
  უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2018 წლის IV კვარტალი
14 თებერვალი 2019
  შეხვედრა მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ
13 თებერვალი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი (წინასწარი)
05 თებერვალი 2019
  ვიდეორგოლი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ
04 თებერვალი 2019
  ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის იანვარი
01 თებერვალი 2019
  სამომხმარებლო კალათის განახლება
31 იანვარი 2019
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2018
30 იანვარი 2019
  ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2018 წელი)
30 იანვარი 2019
  ხელფასების კალკულატორის პრეზენტაცია
25 იანვარი 2019
  ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის შესახებ
24 იანვარი 2019
  დასაქმება - უმუშევრობის მეთოდოლოგიის ცვლილება
21 იანვარი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წელი (წინასწარი)
21 იანვარი 2019
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი
14 იანვარი 2019
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წელი (წინასწარი)
03 იანვარი 2019
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი
31 დეკემბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ნოემბერი
27 დეკემბერი 2018
  მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრა
25 დეკემბერი 2018
  რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წელი, დაზუსტებული)
24 დეკემბერი 2018
  მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის III კვარტალი)
21 დეკემბერი 2018
  გენდერული სტატისტიკის პორტალის პრეზენტაცია
21 დეკემბერი 2018
  საქსტატმა მრავალინდიკატორული კლასტერული გამოკვლევა MICS6-ის საველე სამუშაოები დაასრულა
20 დეკემბერი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი
19 დეკემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ნოემბერი
19 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
17 დეკემბერი 2018
  საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი
17 დეკემბერი 2018
  ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები 2017
17 დეკემბერი 2018
  ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)
17 დეკემბერი 2018
  საჯარო ლექცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
14 დეკემბერი 2018
  ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)
13 დეკემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)
10 დეკემბერი 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
06 დეკემბერი 2018
  აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევა 2017 წელი
05 დეკემბერი 2018
  საქსტატი სტატისტიკის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას შეიმუშავებს
04 დეკემბერი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის III კვარტალი
03 დეკემბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი
30 ნოემბერი 2018
  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2017 წელი
30 ნოემბერი 2018
  საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2017
30 ნოემბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ოქტომბერი
29 ნოემბერი 2018
  შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან
26 ნოემბერი 2018
  საქსტატი ევროპელი მისიის წევრებს მასპინძლობს
20 ნოემბერი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი
19 ნოემბერი 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის III კვარტალი)
19 ნოემბერი 2018
  დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის III კვარტალი)
19 ნოემბერი 2018
  სოფლის მეურნეობა (2018 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
19 ნოემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ოქტომბერი
15 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)
14 ნოემბერი 2018
  უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)
13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)
02 ნოემბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი
31 ოქტომბერი 2018
  საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წელი)
30 ოქტომბერი 2018
  ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2018 წლის იანვარი-სექტემბერი)
30 ოქტომბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის სექტემბერი
22 ოქტომბერი 2018
  სემინარი სტატისტიკურ მონაცემთა შეჯერების შესახებ სხვადასხვა წყაროებისა და მეთოდების გამოყენებით
19 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-სექტემბერი
19 ოქტომბერი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი
17 ოქტომბერი 2018
  საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში საერთაშორისო შედარებების პროგრამის (ICP 2017) ფარგლებში
17 ოქტომბერი 2018
  საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს წევრად აირჩიეს
15 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)
15 ოქტომბერი 2018
  დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018
15 ოქტომბერი 2018
  არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
15 ოქტომბერი 2018
  საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
12 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
10 ოქტომბერი 2018
  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტის ვიზიტი
08 ოქტომბერი 2018
  ხელფასების სტატისტიკა (2017 წელი)
03 ოქტომბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი
01 ოქტომბერი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წელი
01 ოქტომბერი 2018
  არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2017 წელი
28 სექტემბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო
24 სექტემბერი 2018
  მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)
24 სექტემბერი 2018
  საქართველოს სტატისტიკურ სისტემას საერთაშორისო ექსპერტები შეაფასებენ
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.