ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ჩვენს შესახებ აღმასრულებელი დირექტორი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
აღმასრულებელი დირექტორი
გოგიტა თოდრაძე
დაბადების თარიღი:
1980 წლის 13 ივლისი

2 36 72 10 (011)

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის მაისიდან აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
07.2016 - 04.2018 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
2018 წლის ოქტომბრიდან სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს წევრი, გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანიის ეკონომიკური და სოციალური კომისია (UNESCAP)
2017 წლის ნოემბრიდან ბიზნეს სტატისტიკის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, გაეროს სტატისტიკის სამსახური (UNSD), გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE)
02.2010 06.2016 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველო
07.2006 02.2010 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველო
07.2005 07.2006 სამმართველოს უფროსი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ქ. თბილისის სტატისტიკის სამმართველო
12.2004 – 07.2005 მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, მომსახურების სტატისტიკის სამმართველო
02.2003 – 12.2004 სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, სოციალური ინფრასტრუქ­ტურის სტატისტიკის სამმართველო
01.2002 – 02.2003 ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, მოსახლეობის აღწერის სამმართველო
03.2001 – 12.2002 ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია, წევრი

განათლება

2003-2006 წლები ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის დოქტორი
2001-2002 წლები ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის მაგისტრი (წარჩინებით)
1997-2001 წლები ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი (წარჩინებით)
1999-2001 წლები ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, სამართალმცოდნე

პედაგოგიური გამოცდილება

2017 წლიდან საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), სტატისტიკის ლექტორი
2010 წლიდან ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი (ეკონომიკური სტატისტიკა, მიკროეკონომიკური სტატისტიკა, საერთაშორისო სტატისტიკა)
2014 წლიდან უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, ლექტორი (ეკონომიკური სტატისტიკა, ბიზნეს სტატისტიკა)
2013 - 2016 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიოსტატისტიკის ლექტორი
2008 - 2012 საერთაშორისო უნივერსიტეტი „მასკი“, ბიზნეს სტატისტიკის ლექტორი

ტრენინგები და სასწავლო კურსები

04.2015 ლიეტუვას სტატისტიკის დეპარტამენტი, „შერჩევის მეთოდოლოგია და ტექნიკა“, ვილნიუსი, ლიეტუვა
11.2014 ხორვატიის ენერგეტიკის ინსტიტუტი, „ენერგეტიკის სტატისტიკა და ენერგეტიკული ბალანსი“ ზაგრები, ხორვატია
11.2013 რუმინეთის სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი, „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების და პროდუქტების კლასიფიკატორები,“ ბუქარესტი, რუმინეთი
01.2012 - 02.2012 ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, „ელექტროენერგიის სექტორის გაფართოების გეგმების ფინანსური ანალიზი (FINPLAN)“, „ელექტროენერგიის წარმოების ზემოქმედების შეფასება (SIMPACTS)“, ვენა, ავსტრია
10.2012 შვედეთის სტატისტიკის ბიურო, „ბიზნეს სტატისტიკა“, ორებრო, შვედეთი
07.2011 - 08.2011 ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, „ენერგომომარაგების სტრატეგიის ალტერნატივები და მათი გარემოზე ზემოქმედება (MESSAGE)“, ვენა, ავსტრია
11.2010 ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო, „ენერგეტიკის სტატისტიკა“, პარიზი, საფრანგეთი
11.2010 - 12.2010 ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, „ენერგორესურსებზე მოთხოვნის ანალიზი (MAED)“, ვენა, ავსტრია
10.2009 ევროსტატი, „ბიზნეს რეგისტრი“, ლუქსემბურგი
10.2008 შვეიცარიის სტატისტიკის ფედერალური სამსახური, „შერჩევითი კვლევის რთული მეთოდები“, ნოიშატელი, შვეიცარია
10.2007 იტალიის სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი, „ბიზნეს სტატისტიკა“, რომი, იტალია

უცხო ენები

ინგლისური, გერმანული, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და სამი შვილი
 
2019-04-23
ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა
გადმოწერეთ
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.