ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია საგარეო ვაჭრობა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საგარეო ვაჭრობა
(მლნ. აშშ დოლარი)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

2018 იანვარი-ივნისი*

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა

6913.3

9258.7

10433.0

10933.1

11462.9

9505.0

9407.7

10674.7

5985.9

საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB)

1677.3

2186.4

2376.6

2910.3

2861.0

2204.7

2112.9

2735.5

1593.6

საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი(CIF)

5236.0

7072.3

8056.4

8022.7

8601.8

7300.3

7294.0

7939.2

4392.3

საგარეო ვაჭრობის სალდო

-3558.7

-4885.8

-5679.7

-5112.4

-5740.8

-5095.6

-5181.1

-5203.6

-2798.7

ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე

1380.3

1693.0

1606.4

1812.1

1873.3

1637.4

1657.1

2070.1

1148.5

*წინასწარი მონაცემები.

საქართველოს ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 4 ნიშნა)
საქართველოს ექსპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა)
ექსპორტი უმსხვილესი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC) მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ქვეყნების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 4 ნიშნა)
საქართველოს იმპორტი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (HS 6 ნიშნა)
იმპორტი უმსხვილესი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ფართო ეკონომიკური კატეგორიების (BEC) მიხედვით
საქართველოს იმპორტი საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით
საქართველოს იმპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით
საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი თვეების მიხედვით 1995-2018
 
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
2018-08-14
უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.