ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკასოფლის მეურნეობაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია მომსახურების სტატისტიკა ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა
310
310
267
232
217
208
206
212
218
218
211
207
ვეტსანექსპერტიზის ლაბორატორიების რიცხვი
102
104
90
90
83
84
83
78
81
82
80
79
შესანახი საკნების რაოდენობა
1160
1151
825
846
807
720
669
817
1235
1624
1673
1383
მათი ფართობი, ათასი მ2
27.1
25.1
22.6
19.2
17.1
16.0
17.5
19.9
27.5
30.2
30.0
29.9
სასწორების რაოდენობა, ათასი ერთეული
5.5
5.0
4.3
4.1
3.8
3.5
3.2
2.8
2.8
2.5
2.4
2.2
მაცივრების რაოდენობა
144
155
230
144
177
174
193
225
248
332
353
408
მათი ტევადობა, ათასი ტონა
0.8
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.7
0.9
0.8
0.9
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა, ათასი კაცი
3.6
3.3
3.4
3.1
3.1
3.3
3.2
3.3
3.4
3.4
3.2
3.1

(დეკლარირებული მონაცემები)

ბაზრების და ბაზრობების დირექციებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 2017 წელს
სავაჭრო ადგილების და მოვაჭრეთა რაოდენობა 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებლივი ფორმების მიხედვით 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების საფინანსო მაჩვენებლები 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა საკუთრების ფორმების მიხედვით 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ტიპების მიხედვით 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ვაჭრობის დღეთა რაოდენობის მიხედვით 2017 წელს
 
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
2019-04-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის მარტი
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.