ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ინფოგრაფიკა
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
ინფოგრაფიკა
მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები
2018 წელი, წინასწარი
ხელფასების სტატისტიკა
2018 წლის IV კვარტალი
ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა
2018 წელი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2018 წელი
საწარმოთა საქმიანობის შედეგები
2018 წლის IV კვარტალი
სოფლის მეურნეობა
2018 წელი
სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები
2018 წელი
უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა
2018 წელი
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა
2018 წლის იანვარი-ნოემბერი
ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევა
2017 წელი
ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა
2018 წლის III კვარტალი
მონაცემები სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესახებ
2018/2019 სასწავლო წელი
აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევა
2017 წელი
საწარმოთა საქმიანობის შედეგები
2018 წლის III კვარტალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში
(2017 წელი)
sawarmota inovaciuri aqtivoba_2017 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები
(2017 წელი)
სოფლის მეურნეობა
2018 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ
უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა
2018 წლის III კვარტალი
საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევა
2017 წელი
საქონლით საგარეო ვაჭრობა
2018 წლის იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი მონაცემები)
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებელი
2017 წელი
საწარმოთა საქმიანობის შედეგები
2017 წელი
საქონლით საგარეო ვაჭრობა
2018 წლის იანვარი-აგვისტო (წინასწარი მონაცემები)
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2018 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)
საწარმოთა საქმიანობის შედეგები
2018 წლის II კვარტალი
ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ
2017 წელი
უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა
2018 წლის II კვარტალი
საქონლით საგარეო ვაჭრობა
2018 წლის იანვარი-ივლისი (წინასწარი მონაცემები)
 
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის წლიური, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2019-03-21
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.