ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ბმულები საერთაშორისო ორგანიზაციები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საერთაშორისო ორგანიზაციები
ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია (სტატისტიკის დირექტორატი)
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო
პარლამენტთაშორისო კავშირი
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია
ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
საერთაშორისო სტატისტიკური ინსტიტუტი
ოფიციალური სტატისტიკის საერთაშორისო ასოციაცია
გაეროს სტატისტიკის განყოფილება
გაეროს მოსახლეობის განყოფილება
გაეროს დაბერების პროგრამა
გაეროს ქსელი მოსახლეობის შესახებ
გაეროს უმაღლესი კომისარი ლტოლვილთა შესახებ
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
სტატისტიკა განვითარებისათვის (პარიზი21)
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა
გაეროს მოსახლეობის ფონდი
გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია
გაეროს დანაშაულისა და სამართლის საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტი
მსოფლიო ბანკი
მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია
ევროსტატი, ევროკავშირის სტატისტიკური ოფისი
ევროპის ცენტრალური ბანკი
გაეროს აზიის და წყნარი ოკეანის ეკონომიკური და სოციალური კომისია
გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისათვის
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
გაეროს კონფერენცია ვაჭრობასა და განვითარებაზე
 
2018-08-15
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
გადმოწერეთ
2018-08-14
უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.