ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სტატისტიკური ინფორმაცია მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS


2010 წლის 17 მაისიდან საქართველო მიუერთდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალურ სტანდარტს (SDDS).

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ 1996 წელს შემუშავებული მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი განკუთვნილია იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრების აქტივობაში. სტანდარტი განსაზღვრავს ეკონომიკური და ფინასური მონაცემების გავრცელების პერიოდულობასა და დროულობას.

სტანტარტი უზრუნველყოფს დროული და სრული სტატისტიკური ინფორმაციის მისაწვდომობას და ამგვარად ხელს უწობს მწყობრი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას. სტანდარტის მოთხოვნების რეალიზება ხელს უწობს, აგრეთვე, ფინანსური ბაზრების გამართულ ფუნქციონირებას.

სტანდარტი ძირითადად მოიცავს რეალური, ფისკალური, ფინანსური და საგარეო სექტორების მონაცემებს. მონაცემებს სტანდარტით დადგენილი პერიოდულობით და ვადებში გაავრცელებენ საქართველოს ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო და სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

სტანდარტში მონაწილეობას დიდ ყურადღებას აქცევენ ინვესტორები, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის ამაღლებისთვის და ზოგადად, ქვეყნის მიმართ ნდობის დამკვიდრებისთვის. საერთაშორისო სარეიტინგო ორგანიზაციები (S&P, Fitch, Moody's), ქვეყნების შეფასებისას ყურადღებას აქცევენ SDDS–ში მათ მონაწილეობას.

SDDS–ში მონაწილეობა არსებითად ამცირებს საპროცენტო განაკვეთებს სასესხო ვალდებულებების გამოშვებისას. სტანდარტების გამოყენება ხელს უწყობს ეროვნული ვალუტის ნომინალური კურსის სტაბილურობას. გარდა ამისა, საგარეო ვალის რესტრუქტურიზებისას პარიზის კლუბის წევრი ქვეყნები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ სტანდარტში დებიტორი ქვეყნის მონაწილეობას.

მონაცემთა გავრცელების სპეციალურ სტანდარტში მონაწილეობა სასარგებლოა როგორც მთლიანად ქვეყნისთვის, ისე მის განხორციელებაში უშუალოდ ჩაბმული უწყებებისთვის.

სტანდარტის მოთხოვნების დაცვა დადებით გავლენას მოახდენს ქვეყანაში ოფიციალური სტატისტიკის შემდგომ სრულყოფაზეც და რაც მთავარია, პოზიტიური სიგნალი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ინვესტორებისათვის.

 
2018-09-20
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
2018-09-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.