ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: საქსტატის ანგარიში
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატის ანგარიში
2017 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 87 პუბლიკაცია (14 %-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 152 პრეს-რელიზი (24%-ით მეტია 2016 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2142 სტატისტიკური ინფორმაცია 
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 563 063 მომხმარებელმა (17 %-ით მეტია 2016 წელთან შედარებით)
2017 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 28 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 48 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 475 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 144 534 მომხმარებელმა
2017 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 31 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 463 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 128 105 მომხმარებელმა
2017 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 33 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 564 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 161 857 მომხმარებელმა
2017 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 24 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 40 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 640 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 128 567 მომხმარებელმა
2016 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 76 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 122 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2395 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 5 %-ით მეტი 2015 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 478 704 მომხმარებელმა (რაც 12 %-ით მეტი 2015 წელთან შედარებით)
2016 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 505 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 116 943 მომხმარებელმა
2016 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 30 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 514 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 95 014 მომხმარებელმა
2016 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 33 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 766 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 156 809 მომხმარებელმა
2016 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 24 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 610 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 109 938 მომხმარებელმა
2015 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 79 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 135 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2275 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 10 %-ით მეტი 2014 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 428 707 მომხმარებელმა (რაც 21 %-ით მეტი 2014 წელთან შედარებით)

2015 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 22 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 39 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 572 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 101 818 მომხმარებელმა

2015 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 496 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 92 515 მომხმარებელმა

2015 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 29 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 623 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 131 847 მომხმარებელმა

2015 წლის იანვარ-მარტი

 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 32 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 584 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 102 527 მომხმარებელმა

2014 წლის იანვარ-დეკემბერი

 • მომზადებულია 76 პუბლიკაცია (რაც 17 %-ით მეტი 2013 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 134 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2059 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 353271 მომხმარებელმა (რაც 7 %-ით მეტია 2013 წელთან შედარებით)

2014 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 495 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 92,888 მომხმარებელმა

2014 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 34 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 429 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 73 606 მომხმარებელმა

2014 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 30 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 561 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 103 120 მომხმარებელმა

2014 წლის იანვარ-მარტი

 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 574 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 83 657 მომხმარებელმა

2013 წლის იანვარ-დეკემბერი

 • მომზადებულია 65 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 137 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2179 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 32%-ით მეტი 2012 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 330 704 მომხმარებელმა (რაც 51 %-ით მეტია 2012 წელთან შედარებით)

2012 წლის იანვარ-დეკემბერი

 • მომზადებულია 67 პუბლიკაცია (რაც 26%-ით მეტია 2011 წლის ანალოგიურ მონაცემთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 182 პრეს-რელიზი (რაც 17%-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1654 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 3 %-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 219 313 მომხმარებელმა (რაც 14 %-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)

2011 წლის იანვარ-დეკემბერი

 • მომზადებულია 53 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 155 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1 609 ერთეული სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ–გვერდით ისარგებლა 192 999 მომხმარებელმა (რაც 39 %-ით მეტია 2010 წლის ანალოგიურ მონაცემზე)

2010 წლის იანვარ-დეკემბერი

 • მომზადებულია 55 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 178 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1773 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 139 224 მომხმარებელმა
 
2018-02-19
სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წლის IV კვარტალი)
გადმოწერეთ
2018-02-19
სოფლის მეურნეობა (2017 წლის IV კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.