ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ზოგადი ნაწილიეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ”მილენიუმის განვითარების პროგრამა საქართველო” (MCG GEORGIA) - დასრულებული კვლევები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
”მილენიუმის განვითარების პროგრამა საქართველო” (MCG GEORGIA) - დასრულებული კვლევები
ADA- არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევა

ADA- არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევა - საჯარო მონაცემების ფაილების დირექტორია გადმოწერეთ
ADA- არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევა - საჯარო მონაცემების ფაილების მიმოხილვა გადმოწერეთ
ADA- არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევა – მომწოდებლები – საჯარო ინფორმაცია გადმოწერეთ
ADA- არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევა – მომხმარებლები – საჯარო ინფორმაცია გადმოწერეთ
ADA- არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევა – თანამშრომლები – საჯარო ინფორმაცია გადმოწერეთ
მონაცემების გასუფთავების წესები არაპირდაპირი ბენეფიციარებისათვის გადმოწერეთ
არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევებისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია გადმოწერეთ
არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევის საველე სამუშაოების ანგარიში (ინგლისურად) გადმოწერეთ
არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევის პილოტური ტესტირება გადმოწერეთ
რეაგირების კოეფიციენტი გადმოწერეთ
ADA-ს არაპირდაპირი ბენეფიციარების კვლევის თრეინინგის სახელმძღვანელო გადმოწერეთ
კითხვარები გადმოწერეთ

სამცხე-ჯავახეთის გზის პროექტის კვლევები
საგზაო კვლევა

საზღვრების დათვლის ფორმები მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევისათვის გადმოწერეთ
მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევის სახელმძღვანელოები გადმოწერეთ
რუკები, გამოყენებული Wave 4 -დან დაწყებული გადმოწერეთ
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCG) მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) პილოტური კვლევა გადმოწერეთ
მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევაში მონაწილეობის კოეფიციენტი გადმოწერეთ
მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევის კითხვარები – სიტყვიერი, უშუალო შეხვედრა გადმოწერეთ
მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევის კითხვარები – თვით-ადმინისტრირებადი გადმოწერეთ
მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევის ტექნიკური ანგარიშები გადმოწერეთ
საგზაო კვლევა - მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევის ინტერვიუები გადმოწერეთ
საგზაო კვლევა - მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევა – მონაცემების დირექტორია გადმოწერეთ
საგზაო კვლევა - მოძრაობის დასაწყისი-დანიშნულების (OD) კვლევა – საჯარო მონაცემების ფაილების მიმოხილვა გადმოწერეთ

საგზაო კვლევა – საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის დათვლა – საჯარო ინფორმაცია

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCG) საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის დათვლა, პოლოტური გადმოწერეთ
საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის დათვლის სახელმძღვანელოები გადმოწერეთ
საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის კვლევის ფორმა გადმოწერეთ
საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის კვლევის შერჩევის მეთოდოლოგია გადმოწერეთ
საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის დათვლის ტექნიკური ანგარიშები გადმოწერეთ
საგზაო კვლევა - საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის დათვლა – მონაცემების დირექტორია გადმოწერეთ
საგზაო კვლევა - საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის დათვლა –– საჯარო მონაცემების ფაილების მიმოხილვა გადმოწერეთ
საგზაო კვლევა - საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის დათვლა გადმოწერეთ

დასახლების ინფრასტრუქტურის კვლევა

(დიკ) 2007 – საჯარო ინფორმაცია

საბოლოო ანგარიში და დიკ I-სა და დიკ II-ს შორის განსხვავებების შედარება გადმოწერეთ
პილოტური ტესტირება, სახელმძღვანელოები და თრეინინგი გადმოწერეთ
კითხვარები და შენიშვნები ცვლადებზე, რომლებიც კითხვარებში არ არის ასახული გადმოწერეთ
შერჩევის შეწონვა გადმოწერეთ
კვლევის საველე სამუშაოები და მონაცემების დამუშავება გადმოწერეთ
დიკ 2007 - საჯარო მონაცემების ფაილების დირექტორია გადმოწერეთ
დიკ 2007 - საჯარო მონაცემების ფაილების მიმოხილვა გადმოწერეთ
დიკ 2007 – საჯარო ინფორმაცია გადმოწერეთ

დიკ 2010 - საჯარო ინფორმაცია

მონაცემების კონტროლი, მონაცემების დამუშავება და მონაცემების გასუფთავება გადმოწერეთ
შერჩევის კოეფიციენტების შემუშავება გადმოწერეთ
საველე თანამშრომლები, თრეინინგი და ოპერაციები გადმოწერეთ
სახელმძღვანელო გადმოწერეთ
პილოტური კვლევა გადმოწერეთ
კითხვარები და შენიშვნები ცვლადებზე, რომლებიც კითხვარებში არ არის ასახული გადმოწერეთ
დიკ I და დიკ II ეტაპების შედარება გადმოწერეთ
დიკ 2010 - საჯარო მონაცემების ფაილების დირექტორია გადმოწერეთ
დიკ 2010 - საჯარო მონაცემების ფაილების მიმოხილვა გადმოწერეთ
დიკ 2010 – საჯარო ინფორმაცია გადმოწერეთ
 
2018-02-19
სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წლის IV კვარტალი)
გადმოწერეთ
2018-02-19
სოფლის მეურნეობა (2017 წლის IV კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.