თბილისში გამართული მაღალი დონის სემინარი აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ეროვნული სტატისტიკური უწყებებისათვის