აღმასრულებელი დირექტორი
გოგიტა თოდრაძე


საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2367210 (011)
ი: (+995 32) 2367210

ელ-ფოსტა: gtodradze@geostat.ge

დაბადების თარიღი: 13.07.1980 წელი

განათლება:

2003-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. სადისერტაციო თემა: "სარკისებური სტატისტიკის მეთოდოლოგიური თავისებურებანი (შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების მაგალითზე)";

2001-2002 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის მაგისტრი (წარჩინებით);

1997-2001 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი (წარჩინებით);

1999-2001 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, სამართალმცოდნე.


სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის მაისიდან - აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი);

07.2016 - 04.2018 - აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი);

02.2010 – 06.2016 - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი;

07.2006 – 02.2010 - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი;

07.2005– 07.2006 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, ქ. თბილისის სტატისტიკის სამმართველო, სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი;

12.2004– 07.2005 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, მომსახურების სტატისტიკის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი;

02.2003– 12.2004 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, სოციალური ინფრასტრუქ­ტურის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

01.2002– 02.2003 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, მოსახლეობის აღწერის სამმართველო, ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი;

03.2001– 12.2002 - ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია (აფბა), წევრი;

პედაგოგიური გამოცდილება:

2017 წლის ოქტომბრიდან - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), სტატისტიკის ლექტორი;

2010 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკური სტატისტიკის და საერთაშორისო სტატისტიკის ლექტორი;

2013 - 2016 - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, ბიოსტატისტიკის (სამედიცინო სტატისტიკის) ლექტორი;

2014 წლიდან - უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ეკონომიკური სტატისტიკის და ბიზნეს სტატისტიკის ლექტორი;

2010 - 2012 - საერთაშორისო უნივერსიტეტი „მასკი“, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ბიზნეს სტატისტიკის ლექტორი;

2008 - 2009 - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ბიზნეს სტატისტიკის ლექტორი.

სპეციალიზირებული ტრენინგები ენერგეტიკის დარგში:

01.2012 - 02.2012 - Model for Financial Analysis of Electric Sector Expansion Plans (FINPLAN), Simplified Approach for Estimating Impacts of Electricity Generation (SIMPACTS), ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, ვენა, ავსტრია, სერთიფიკატი;

07.2011-08.2011 - Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts (MESSAGE), ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, ვენა, ავსტრია, სერთიფიკატი;

11.2010-12.2010 - Model for Analysis of Energy Demand (MAED), ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, ვენა, ავსტრია, სერთიფიკატი.

უცხო ენები:
ქართული (მშობლიური)
ინგლისური (კარგად)
რუსული (კარგად)
გერმანული (საშუალოდ)
 
ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე და ორი შვილი