საქსტატისა და ევროკავშირის დელეგაციის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა ბიზნეს რეგისტრის საკითხებზე