ცნობილი ადამიანები მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის კამპანიაში ერთიანდებიან