ჯანდაცვა

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა, ათასი 13.6 12.1 12.8 11.3 11.6 11.7 12.8 13.8 15.1
ექიმების რიცხოვნობა, ათასი 20.6 21.2 21.8 19.4 22.4 24.3 22.9 26.6 27.4
მათ შორის სტომატოლოგები 1.0 1.0 1.3 1.5 1.9 1.8 2.1 2.4 2.2
საშუალო სამედიცინო პერსონალის რიცხოვნობა, ათასი 18.6 19.3 17.9 14.1 15.5 15.6 16.4 17.6 18.0
ექიმთან მიმართვების რიცხვი, ათასი 7073.7 7623.3 7705.9 9494.7 10974.5 11881.1 13243.9 13079.0 11493.4