საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ახალი პუბლიკაციის პრეზენტაცია გაიმართა