მიგრაციის სტატისტიკის საკითხებთან დაკავშირებით სემინარი იმართება