ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა
310
310
267
232
217
208
206
212
218
218
211
207
ვეტსანექსპერტიზის ლაბორატორიების რიცხვი
102
104
90
90
83
84
83
78
81
82
80
79
შესანახი საკნების რაოდენობა
1160
1151
825
846
807
720
669
817
1235
1624
1673
1383
მათი ფართობი, ათასი მ2
27.1
25.1
22.6
19.2
17.1
16.0
17.5
19.9
27.5
30.2
30.0
29.9
სასწორების რაოდენობა, ათასი ერთეული
5.5
5.0
4.3
4.1
3.8
3.5
3.2
2.8
2.8
2.5
2.4
2.2
მაცივრების რაოდენობა
144
155
230
144
177
174
193
225
248
332
353
408
მათი ტევადობა, ათასი ტონა
0.8
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.7
0.9
0.8
0.9
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა, ათასი კაცი
3.6
3.3
3.4
3.1
3.1
3.3
3.2
3.3
3.4
3.4
3.2
3.1

(დეკლარირებული მონაცემები)

ბაზრების და ბაზრობების დირექციებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 2017 წელს
სავაჭრო ადგილების და მოვაჭრეთა რაოდენობა 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებლივი ფორმების მიხედვით 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების საფინანსო მაჩვენებლები 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა საკუთრების ფორმების მიხედვით 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ტიპების მიხედვით 2017 წელს
ბაზრების და ბაზრობების რაოდენობა ვაჭრობის დღეთა რაოდენობის მიხედვით 2017 წელს