მონეტარული სტატისტიკა

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 I

ფულის მასა (M3). მლნ. ლარი

6199.0

7097.8

7903.7

9836.6

11189.8

13343.9

16045.2

18416.3

17756.9

შიდა კრედიტები. მლნ. ლარი

6837.1

8147.9

9008.8

11352.7

13987.6

16584.5

20305.9

23292.8

23181.0

დეპოზიტები, სულ. მლნ. ლარი

5488.7

6745.0

7649.9

9664.6

11617.1

14346.8

16991.0

19782.0

19621.4

გაცვლითი კურსები

აშშ დოლარი/ლარი (პერიოდის საშუალო)

1.7826

1.6860

1.6513

1.6634

1.7659

2.2702

2.3667

2.5086

2.4854

ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო)

2.3644

2.3473

2.1232

2.2094

2.3462

2.5204

2.6172

2.8322

3.0538