მონეტარული სტატისტიკა

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 I

2017 II

2017 III

ფულის მასა (M3). მლნ. ლარი

6199.0

7097.8

7903.7

9836.6

11189.8

13343.9

16045.2

15132.8

15550.8

16957.7

შიდა კრედიტები. მლნ. ლარი

6837.1

8147.9

9008.8

11352.7

13987.6

16584.5

20305.9

19898.4

20000.3

21146.7

დეპოზიტები, სულ. მლნ. ლარი

5488.7

6745.0

7649.9

9664.6

11617.1

14346.8

16991.0

16069.1

16838.8

18348.8

გაცვლითი კურსები

აშშ დოლარი/ლარი (პერიოდის საშუალო)

1.7826

1.6860

1.6513

1.6634

1.7659

2.2702

2.3667

2.6029

2.4187

2.4207

ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო)

2.3644

2.3473

2.1232

2.2094

2.3462

2.5204

2.6172

2.7718

2.6572

2.8427