აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
თენგიზ ცეკვავა
დაბადების თარიღი:
1975 წლის 26 აპრილი

2 36 72 10 (139)

სამუშაო გამოცდილება

2010 წლის აპრილიდან აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქსტატი
2008-2010 მთავარი სპეციალისტი მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილება მაკროეკონომიკის და სტატისტიკის დეპარტამენტი საქართველოს ეროვნული ბანკი
2006-2008 მიკროეკონომიკის და მაკროეკონომიკის ლექტორი ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
2006-2008 06.2016 სოციალური და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სტატისტიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო
2004-2005 02.2010 ადგილობრივი კოორდინატორი ფინანსური პოლიტიკის მიმართულება ოქსფორდის მართვის ჯგუფი პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის პროგრამა
2004 07.2006 საზოგადოებრივი ფინანსების ლექტორი ეკონომიკის ფაკულტეტი, თსუ
2003 ფინანსური კონსულტანტი საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა მართვის ცენტრი (CERMA) მსოფლიო ბანკი
1997-2000 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის აპარატი უკანასკნელი პოზიცია: სამმართველოს უფროსის მოადგილე

განათლება

2000 - 2001 წლები განვითარების ეკონომიკის მაგისტრი უილიამს კოლეჯი, მასაჩუსეთსი, აშშ
1992 - 1997 წლები ეკონომისტის დიპლომი (წარჩინებით) სპეციალობა: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები ეკონომიკის ფაკულტეტი, თსუ

უცხო ენები

ინგლისური, რუსული