აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
თენგიზ ცეკვავა
საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2367210 (139)
ი: (+995 32) 2367213
ელ-ფოსტა: ttsekvava@geostat.ge

დაბადების თარიღი: 26.04.1975

განათლება:

2000 - 2001 განვითარების ეკონომიკის მაგისტრი უილიამს კოლეჯი, მასაჩუსეთსი, აშშ;
1992 - 1997 ეკონომისტის დიპლომი (წარჩინებით) სპეციალობა: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები ეკონომიკის ფაკულტეტი, თსუ;

სამუშაო გამოცდილება:

2010 წლის აპრილიდან აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქსტატი;

2008-2010 - მთავარი სპეციალისტი მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილება მაკროეკონომიკის და სტატისტიკის დეპარტამენტი საქართველოს ეროვნული ბანკი;

2006-2008 – მიკროეკონომიკის და მაკროეკონომიკის ლექტორი ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი;

2006-2008 – სოციალური და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სტატისტიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო;

2004-2005 – ადგილობრივი კოორდინატორი ფინანსური პოლიტიკის მიმართულება ოქსფორდის მართვის ჯგუფი პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის პროგრამა;

2004 – საზოგადოებრივი ფინანსების ლექტორი ეკონომიკის ფაკულტეტი, თსუ;

2003 – ფინანსური კონსულტანტი საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა მართვის ცენტრი (CERMA) მსოფლიო ბანკი;

1997-2000 – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის აპარატი უკანასკნელი პოზიცია: სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

უცხო ენა:
რუსული - კარგად
ფრანგული - კარგად
ინგლისური - კარგად