”მილენიუმის განვითარების პროგრამა საქართველო” (MCG GEORGIA) - დასრულებული კვლევები